Wednesday, 29 November 2017

Dentist surprises military veteran with free dental work

Thân gửi quý bạn,
Chuyện người Việt thành công cũng rất nhiều. Chuyện người Việt giúp đỡ cộng đồng cũng rất nhiều. Tuy nhiên cơ quan truyền thông nói đến rất ít.  Gửi quý bạn một chuyện về hâu duệ CVA đã xẩy ra cả tháng nay. Anh David Nguyễn là con trai của CVA Nguyễn Tử Thạc, CVA64 đã được các đài FOX, NBC dĩ nhiên các báo địa phương và ngay cả báo People, v.vvv ... đều nói đến, phỏng vấn và giới thiệu. Điều này có nghĩa là việc làm của con trai anh Thạc rất đặc biệt. Chắc chắn anh hãnh diện. Tôi cũng cảm thấy hãnh diện lây nên dù anh Thạc có bằng lòng hay không tôi cũng mạn phép gửi một số "link" đến quý bạn để chúng ta cùng hãnh diện về Hậu duệ CVA, một trong hàng ngàn hậu duệ CVA thành công.
BĐUyên