Wednesday, 29 November 2017

TRỜI ƠI! HẾT CHUYỆN!

Ha ha, "CU" hoá "ANH DÊ"
XÊ HÁT thì đổi thành XÊ, rõ khờ
XÊ cũng là TÊ E RỜ
Ôi thôi tui chẳng biết rờ chỗ mô?
Dấu PHẨY TRÊN bám ANH NỜ
Thay cho ANH HÁT?  Ui, chờ tí nhe
Chờ vô LĂNG BÁC tui tè
KA thì đem thế cho XÊ, ôi Giời!
Tê Hát giờ đã hết thời
Nên VÊ ĐÚP được nó mời vô thay
EX là KA HÁT nhen bay
DÊ I (Gi) và Dê thì nay là ZỜ
Đậu Moá, tui tưởng mình mơ
Nhưng đây là thật đang chờ xảy ra
Coi chừng nguy lắm nghe ta
Không can chận nó sẽ xà khắp nơi
Rồi đừng ngồi đó ỉ ôi
Sao mà ngộ vậy? Trời ơi là Trời!!!!!

Ó Biển 227 LC

Hãy xem và đọc một ví dụ, quý vị có hiểu không:
LUẬT ZÁO ZỤK
Diều 7. Qôn qữ zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák; zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số; zạy qoại qữ.
1. Tiếq Việt là qôn qữ cín’ wứk zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Kăn kứ vào mụk tiêu záo zụk và yêu kầu kụ wể về nội zuq záo zụk, Wủ tướq cín’ fủ kuy dịn’ việk zạy và họk bằq tiếq nướk qoài coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák.
2. N’à nướk tạo diều kiện dể qười zân tộk wiểu số dượk họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk mìn’ n’ằm zữ zìn và fát huy bản sắk văn hoá zân tộk, zúp co họk sin’ qười zân tộk wiểu số zễ zàq tiếp wu kiến wứk xi họk tập coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Việk zạy và họk tiếq nói, cữ viết kủa zân tộk wiểu số dượk wựk hiện weo kuy dịn’ kủa Cín’ fủ.
3. Qoại qữ kuy dịn’ coq cươq cìn’ záo zụk là qôn qữ dượk sử zụq fổ biến coq zao zịk kuốk tế. Việk tổ cứk zạy qoại qữ coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák kần dảm bảo dể qười họk liên tụk và kó hiệu kuả.