Tuesday, 20 February 2018

Thư Đông Kinh 15-2-2018

Related image
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.

Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.
Đ T Minh