Monday, 2 April 2018

Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong mở phong trào đấu tranh mới vào tử huyệt C.S.VN

Thưa quý vị và các bạn thân mến,
Xin vui lòng lắng nghe hết bài giảng này, dù bạn theo bất kỳ niềm tin tôn giáo nào hoặc không có niềm tin tôn giáo. Đừng vội cắt nó đi với một tiếng “xì” hay một cái bĩu môi: “Ông cha làm chính trị!” Không, vị linh mục này không làm chính trị. Ông chỉ can đảm vạch rõ nhiệm vụ của người công giáo VN nói riêng và mọi con dân VN nói chung, phải chia sẻ thân phận của dân tộc mình, chia sẻ những khốn cực của đồng bào mình, quan tâm tới vận mệnh của đất nước mình... Có như vậy mới là sống theo Lời Chúa. Giảng cụ thể như vậy mới khó, mới là can đảm...
Hết lòng kính phục LM Nguyễn Ngọc Nam Phong. Hết lòng biết ơn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã đào tạo những linh mục, tu sĩ chân chính, dũng cảm nói lên tiếng lương tâm giữa lòng dân tộc và giáo hội VN.
Trân trọng,
Vũ Linh Huy