Thursday, 5 July 2018

Dự luật Đặc Khu Kinh Tế ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

PThúy kính gởi quý đồng bào trong và ngoài nước để cùng chia sẻ cơn phẫn nộ trước dự luật Đặc Khu Kinh Tế  ở Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
 Inline image

Tôi Bên Này Đang Thở, Sống Cùng Người!

Tôi đã thấy hàng đoàn người lấn lướt,
Ồ ạt đi cứu nước lúc tối tăm.
Tôi đã nghe những tiếng hét rền vang,
Không ngừng nghỉ cho tan hoang nhu nhược.
Tôi đã thấy lòng người bừng lửa hận,
Như thác dồn như sấm động miên man.
Của Diên Hồng một thủa đã: “Không hàng!
Quyết giữ nước, đánh tan quân xâm lược.
Tôi hồi hộp dõi theo người từng bước,
Con tim tôi cùng nhịp thở dập dồn.
Cách đại dương, trông ngóng mãi quê hương,
Tôi đang sống cùng với người dân Việt.
Cùng một lòng, chúng ta cùng cương quyết,
Dẹp xâm lăng và diệt sạch Việt gian.
Một lần thôi phải chấn chỉnh giang san,
Vực nhân quyền, tự do toàn lãnh thổ.
Tôi bên này ngậm ngùi, chia gian khổ,
Tôi bên này thở, sống, … chỉ vì nhau.
Tôi bên này lòng đau đáu, nguyện cầu,
Tôi bên này mong người giàu can đảm.
Tôi bên này cầu Trời thay số phận,
Cho Việt Nam, cho dân tộc của tôi.
Tôi bên này đang thở, sống cùng người!

                                                                                                                Nguyễn P. Thúy