Tuesday, 31 July 2018

Thư Đông Kinh 1-8-2018

Image result for Do Thong Minh
Kính gửi quý vị,
Xin gửi đến quý vị Thư Đông Kinh mới.
Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
Kính chúc luôn mạnh tiến.

Đ T Minh
Xin bấm theo LINK sau