Thursday, 30 August 2018

Giải Ảo Thời Sự 30-8-2018 với KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Argentina xin cấp cứuPhần 2: Tiền Tầu trong nước Việt