Wednesday, 8 August 2018

Mỹ đã nghiên cứu, bào chế thành công vaccine chống ung thư - VietBF.

Ung thư! Căn bnh thế k mà hin nay trên thế gii có nhiu người mc phi.  Đây là ni băn khoăn ca các nhà Khoa hc. Sau mt thi gian nghiên cu thử nghim, mi đây các nhà Khoa h Đi hc Stanford, Mỹ, đã nghiên cu, sn xut thành công “vaccine ung thư”, khiến nhân loi đng trước tương lai tươi sáng trit đ chiến thng căn bnh nan y này.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1255152&stc=1&d=1533288327

         Các nhà Nghiên c
u đã giành được thành qu tuyt vi gây bt ngờ, khi thử nghim đi vi chut: sau khi tiêm vaccine, các tế bào ung thư trong cơ th nó hoàn toàn biến mt, không nhng thế, loi vaccine này còn có tác dng đi vi nhiu loi ung thư khác nhau na. Các tài liu liên quan đến công trình nghiên cu này đã được đăng trên Tp chí “Science Translational Medicine”.

                 Theo T
p chí này, thì nhóm Nghiên cu ca Giáo sư Ronald Levy ca Hc vin Y khoa, Đi hc Stanford, đã nghiên cu chế to ra loi vaccine này trên cơ s kết hp 2 dung dch kích thích min dch.

         Khi thí nghi
m, các nhân viên Nghiên cu đã cy 2 khi u limpo ung thư vào 2 vị trí trên cơ th chut, sau đó h tiêm mt lượng nh vaccine vào 1 trong 2 khi u kích thích tế bào trong khi u. Kết qu cho thy: Sau khi được tiêm vaccine, không nhng khi u được tiêm vào b tiêu dit, mà khi u kia cũng biến mt luôn.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1255153&stc=1&d=1533288327

         Ngu
n tin v loi vaccine này trên báo Anh Quc.

         Trong h
ng mc nghiên cu này, trong s 90 con chut được dùng thí nghim, có 87 con tế bào ung thư hoàn toàn biến mt, t l thành công đt 97%, ch có 3 con tế bào ung thư tái phát, nhưng khi tiêm ln th 2 thì các khi ung thư đu biến mt luôn.

         Lo
i vaccine kháng ung thư kiu mi này có hiu qu đi vi nhiu loi ung thư khác nhau, bao gm c loi ung thư t nhiên phát sinh. Các nhân viên Nghiên cu đã giành được kết qu ging nhau khi th nghim đi vi các loi ung thư vú, đi tràng, và ung thư da.

         Ngoài ra, h
 còn phát hin loi vaccine này còn có th phòng nga tái phát ung thư, kéo dài được tui th ca chut. Khác vi các phương pháp tr liu ung thư khác, loi vaccine này đã tránh phương thc tìm đc trưng min dch ca tng loi ung thư đ tiến hành phong ta, cũng không cn phi kích hot toàn b h thng min dch, hoc x lý riêng tế bào min dch ca tng bnh nhân.

         Tiêm vaccine vào m
t khi u, hay vào ch khác trong cơ thể, thì các protein tương đng vi loi ca khi u ác tính cũng đu b tiêu dit. Điu này có nghĩa là, các tế bào ung thư dù khuếch tán, di căn đến b phn nào trong cơ th cũng đu b tiêu dit ch bng mt loi vaccine.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1255154&stc=1&d=1533288327

Th
 nghim vaccine đi vi chut t l thành công ti 97%.

         Các nhân viên Nghiên c
u cho biết: Ch cn mt lượng rt nh vaccine s gây được hiu qu rt nhanh, đc bit không d gây ra các tác dng ph như phương pháp hóa trị, hay x tr, thi gian tr liu rt ngn, giá li khá r.

         Trong hai lo
i thuc to nên loi vaccine này. Mt đã được phép s dng cho con người, loi kia đang được th nghim lâm sàng cho mt loi bnh khác không liên quan đến phương pháp tr liu này.

Hi
n nay, vic nghiên cu loi vaccine chng ung thư mi này đã bước sang giai đon th nghim trên cơ th người. Nếu thành công, s là đt phá trng đi trong lch s đu tranh vi căn bnh ung thư ca nhân loi.