Wednesday, 26 September 2018

Giải Ảo Thời Sự 18-9-2018 tới 26-9-2018 - KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

18-09-18 - Phần 1: Mậu dịch và hậu quả của việc áp thuế


18-09-18 - Phần 2: Trung Cộng trả đũa thế nào?


18-09-19 - Phần 1: Náo loạn tại Miệt Dưới - Chuyện nước Úc


18-09-19 - Phần 2: Từ Tổng Suy Trầm tới Thương chiến Mỹ-Hoa


18-09-20 - Phần 1: Thương chiến giữa hai hệ thống chính trị


18-09-20 - Phần 2: Giăng bẫy lụa trên đường tơ


18-09-24 - Phần 1: Cách mạng Văn hóa hay Nội chiến Hoa Kỳ?


18-09-24 - Phần 2: Nam Bắc Hàn chỉ lên Cung Trăng


18-09-25 - Phần 1: Chửi Trump được gì?


18-09-25 - Phần 2: Kinh tế Hoa Kỳ? Vạn lý độc hành!


18-09-26 - Phần 1: Đảng Cộng sản thao túng Doanh nghiệp Nhà nước Trung Cộng


18-09-26 - Phần 2: Iran Theo Lao!