Tuesday, 16 October 2018

TƯỞNG NHỚ NGÔ TỔNG THỐNG - Thiên Kim

           Image result for ngo dinh diem
"Người Về" khi đất nước nguy nan 
Ghé vai gánh vác nặng giang san    
Quyết tâm xây dựng bao sự nghiệp
Nhất trí  trị  yên những nguy  nàn   
Dẹp bao nội loạn gây tang tóc
Chận đứng cộng quân quậy tan hoang
Tìm đường hạnh phúc cho dân hưởng
Thành lập Cộng Hòa để nước an...

Triệu  Dân từ Bắc đến với Người
Dìu dắt vào Nam đời đẹp tươi
Cùng nhau chung  sống Nam với  Bắc
Đẹp những duyên tình tuổi đôi mươi
Ấp chiến lược dân mừng  phấn khởi
Ruộng vườn  về,  thoải mái nhà vui
Dân yêu nước,  kính Người giữ nước
Việt Nam Cộng Hòa. Dân vui tươi!

Chín năm sự nghiệp người công chính
Thế giới ngợi khen  nước văn minh
Quân đội hào hùng  nơi trận chiến
Văn hóa  thơm  hương với tiếng mình
Thế rồi! Quê hương dần bất hạnh
Bao nhiêu "dối trá" bởi vô minh
Những tên phản tướng bất trung tín
"Người Đi"! Quê hương vạn bất bình !
Xin  Người phù hộ cho Giang Sơn
Nguyện cầu non nước được Trường Tồn
Ơn Ngô Tổng Thống, Dân cảm tạ
Năm lăm năm! Hoài mãi ghi ơn !

Thiên Kim - 2018