Wednesday, 19 December 2018

Giải Ảo Thời Sự 19-12-2018 KTG Nguyễn Xuân Nghĩa

Phần 1: Bắt con tin để cứu Hoa Vi?


Phần 2: Chuyện kinh tế tại Hoa Kỳ