Thursday, 7 March 2019

BPSOS công bố báo cáo về tình trạng "vô quốc gia" của các người H'Mong và người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành

 
Mạch Sống - Thông Tin Bổ Ích, Thiết Thực về Sinh Hoạt Xây Dựng Cộng Đồng và Thúc Đẩy Dân Chủ tại Việt Nam

Mar 07, 2019
 

BPSOS công bố báo cáo về tình trạng "vô quốc gia" của các người H'Mong và người Tây Nguyên theo Đạo Tin Lành  

Thông Cáo Báo Chí, ngày 7 tháng 3, 2019
 
Liên lạc: forb@bpsos.org  
 
Hôm nay, tổ chức BPSOS công bố bản báo cáo có tựa đề "Vô quốc gia như là hình thức trừng phạt đối với các tín đồ Thiên Chúa Giáo người H'Mong và người Tây Nguyên ở Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam".  
 
Bản báo cáo này trình bày những dữ kiện mà BPSOS thu thập được qua cuộc khảo cứu kéo dài tròn một năm về biện pháp của một số chính quyền tỉnh ở Việt Nam là trục xuất khỏi bản làng và rút hộ khẩu và giấy tuỳ thận của những tín đồ Thiên Chúa Giáo này. 
 
Hậu quả là, họ bị hạn chế trầm trọng trong việc đi lại cu~ng như về tiếp cận các lợi ích đương nhiên của công dân như giáo dục và y tế. Họ không được cấp đất canh tác và không được sở hữu tài sản, không được mở tài khoản ngân hàng, không thể dùng thư viện công cộng, không có việc làm chính thức, và không thể xin giấy phép buôn bán.  
 
Các cặp vợ chồng không giấy tờ tuỳ thân không được cấp giá thú, và con cái của họ thường không có giấy khai sinh và không được đến trường. Họ không thể nào đứng đơn kiện nếu bị bất công. Dù sinh ra và lớn lên trên đất nước của mình, họ bị đối xử như những người "vô quốc gia".
 
BPSOS, 6066 Leesburg Pike, Ste. 100, Falls Church, VA 22041