Thursday, 7 March 2019

TRUYỀN THOẠI TRIỀU ĐẠI HỒ CHÍ MINH - Chương 85

Image result for Nổi dậy ở Quỳnh Lưu

Trân trọng mời qúy vị đọc tiêp Chương 85 nói về cuộc nổi dậy của nhân dân Quỳnh Lưu đòi tự do, bị đàn áp đẫm máu mà nhiều người không biết tới, với Lời bàn của Nguyễn Thượng Vũ

Xin bấm theo LINK sau:

https://www.dropbox.com/s/spvf865vfqdktqb/CH%C6%AF%C6%A0NG%2085%20-%20TRUY%E1%BB%80N%20THO%E1%BA%A0I%20TRI%E1%BB%80U%20%C4%90%E1%BA%A0I%20H%E1%BB%92%20CH%C3%8D%20MINH.docx?dl=0