Saturday, 25 May 2019

Chuyện Quasimodo

Chuyện Quasimodo, là chuyện về một anh gù ở Nhà Thờ Đức Bà ở Paris và xã hội Pháp ở thế kỷ thứ 19 được viết bởi nhà đại văn hào của Pháp là Victor Hugo và đã được làm thành phim hơn một lần, trong đó có phim hoạt họa của Walt Disney.
Đặc San Lâm Viên mời quý nghe tác giả Trần Quốc Bảo kể lại chuyện Quasimodo một cách độc đáo bằng 100 câu thơ Lục Bát, một thể thơ thuần túy Việt Nam.

Đặc San Lâm Viên