Saturday, 5 October 2013

Sự Thật Về Võ Nguyên Giáp - Đỗ Thông Minh

Kính gửi quý vị,
 
Xin gửi bản mới cập nhật, dạng gốc và link.
 
Sự Thật Về Võ Nguyên Giáp


Nhận được và có ý kiến gì xin cho biết.
 
Kính chúc luôn vui mạnh.
 
Đ T Minh
__._,_.___
Attachment(s) from Do ThongMinh
1 of 1 File(s)