Wednesday, 2 October 2013

Thư Đông Kinh 1-10-2013 bản mới cập nhật - Đỗ Thông Minh

Kính gửi quý vị,
 
Xin gửi Thư Đông Kinh bản mới cập nhật.

THU DONG KINH – 1/10/2013
 
Nhận và có ý kiến gì xin cho biết.
 
Kính chúc quý vị luôn vui mạnh.
 
Đ T Minh