Monday, 18 November 2013

Nụ cười "đỉnh cao trí tuệ" & "VNDCCH"

1. "đỉnh cao trí tuệ"HCM là Danh Nhân hay là Doanh Nhân Văn Hoá Thế Giới?

Chuyện đã đổ bể, không bịp được người dân trong nước về việc HCM được UNESCO vinh danh là Danh Nhân Văn Hoá Thế Giới thì nay gọi HCM là một DOANH NHÂN cũng đúng thôi. Vì chính HCM và bè lũ CSVN đã và đangBUÔN dân BÁN nước vậy thì "vinh danh" HCM là một DOANH NHÂN Văn Hóa Thế Giới quả là không sai!


2. "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà" - "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"Đặt tên nước là "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà" với khẩu hiệu "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" mà người dân muốn mua một cái máy phát thanh (radio) phải ghi tên, phải có sổ chứng nhận, có số đăng ký và bị "cấm nghe đài địch" - CSVN đã tự chửi cha cái "Dân Chủ, Tư Do và Hạnh Phúc" của chúng!