Tuesday, 21 January 2014

TÀI LIỆU: Bản đồ của Cục Đo đạc & Bản đồ VN từ 1964 đã ghi Hoàng Sa-Trường Sa là “Tây Sa”-”Nam Sa”?

Hành Động Bán Nước của CSVN đã có từ 1964 trên các bản đồ do Cục Đo Đạc và Bản Đồ VN ấn hành (NS Việt Nam)

Một tư liệu tìm thấy được, không dám bàn luận. Đăng lên để  người dân, các nhà nghiên cứu và các cơ quan hữu trách tìm hiểu thêm.
Được biết thời kỳ đó, cũng như suốt giai đoạn chiến tranh, hầu như hệ thống bản đồ của VN đều nhờ Trung Quốc in ấn. Câu hỏi là có bao nhiêu những “con bài tẩy” mà chính quyền Trung Cộng còn nắm, để nếu một khi chúng tung ra, thì phía CSVN sẽ đau điếng, thậm chí mất uy tín rất nhiều trong dân? Đó có thể cũng là một trong những lý do mà CSVN không “dám” kiện Trung Cộng ra quốc tế vấn đề Hoàng Sa-Trường Sa, Biển Đông.
Lưu ý: có thể tấm bản đồ ở cuối không cùng nằm trong Tập bản đồ này.

CUC DO BAN
MO DAU
MUC LUC
(Bấm vào hình ảnh để phóng to, xem rõ hơn)
TAY SA
NamSa
TaySa
.