Tuesday, 21 January 2014

Thương Nhớ Việt Dzũng - Vũ Linh HuyTôi kính yêu em như thánh nhân
Bởi em tỏa sáng tựa Thiên Thần
Lòng em rộng mở thênh thang quá
Trải nắng yêu thương giưã thế trần

Em là phép lạ, khỏi tìm đâu
Nơi em nghị lực trổ phép mầu
Nơi em cặp nạng thành đôi cánh
Tim bệnh xót thương kẻ khổ đau

Ôi người chiến sĩ cuả Tự Do
Nhân Quyền, Dân Chủ quyết chăm lo
Bạo quyền còn đó, còn tranh đấu
Quên mình vì nước, chẳng so đo

Em luôn gửi quà cho Quê Hương
Bằng những lời ca thắm tình thương
Những lời chân thật từ tim óc
Chia sẻ cùng ai nỗi đoạn trường

Vượt muôn gian khó em vươn lên
Chẳng để cho mình vui hưởng riêng
Mà kéo mọi người cùng tiến tới
Ơn sâu, nghiã nặng lớn vô biên

Xác em xứng đáng phủ Cờ Vàng
Bởi những chiến công rất vẻ vang
Chống lũ xâm lăng, quân bán nước
Em là người lính rất hiên ngang

Ai cũng yêu em, Việt Dzũng ơi
Khóc em bao nước mắt tuôn rơi
Thượng toạ viếng em ghi Dấu Thánh
Đưa tiễn hồn em tới Cưả Trời

Em đã đi rồi, tung cánh xa
Tới Cõi Bình Yên rực muôn hoa
Xót thương đất nước đầy tăm tối
Xin hãy gửi thêm những món quà.Vũ Linh Huy