Tuesday, 21 January 2014

Tưởng Niệm Hoàng Sa do Hội Hải Quân OntarioAlfa Nguyễn Văn Phát đọc hồi ức "Tây Sẹo" trong buổi lễ Tưởng Niệm Hoàng Sa do Hội Hải Quân Ontario tổ chức, 19/01/2014. • "Tây Sẹo" tức Lê Văn Tây (bạn của Alfa Phan Ni Tấn), 1 trong 74 chiến sĩ Hải Quân/QL/VNCH đã anh dũng chiến đấu chống quân Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa và đã hy sinh ngày 19/01/1974Gia Đình Cư An Tư Nguy Ontario hợp ca nhạc phẩm Phải Lên Tiếng

Hình Ảnh Tưởng Niệm Hoàng Sa do Hội Hải Quân Ontario tổ chức ngày 19/01/2014.