Tuesday, 28 January 2014

Thư Xuân của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo

**************************************************************************************************************************************
Logo IBIBPhòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế
Cơ quan Thông tin và Phát ngôn của Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
B.P. 60063 - 94472 Boissy Saint Léger cedex (France) - Tel.: (Paris) (331) 45 98 30 85
Fax : Paris (331) 45 98 32 61 - E-mail : 
pttpgqt@gmail.com
Web : http://www.queme.net - Facebook: https://www.facebook.com/queme.net
**************************************************************************************************************************************
 
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 27.1.2014
Thư Xuân của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa ĐạoPARIS, ngày 27.1.2014 (PTTPGQT) - Từ Huế, Viện Hóa Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thư Xuân của Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.

Sau đây là toàn văn bức Thư Xuân :
 
  
Phật lịch 2557                                                                             Số 06 /VHĐ/VT

THƯ XUÂNcủa VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤTKính gởi :
- Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni.
- Kính gởi Đồng Bào, Phật Tử các giới Quốc Nội và Hải Ngoại.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ ĐƯƠNG LAI TỪ THỊ TÔN PHẬT

Kính Bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa Liệt Quí Vị.

Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động.

Đông tàn, Xuân lại đến.

Quy luật tạo hóa muôn đời không thay đổi.

Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân trong hằng sa vũ trụ, nhơn sinh.

Hạnh phúc thay thế giới loài người hôm nay ! sinh ra đã có Phật.
Phật luôn hiển hiện trong con người như hai dòng máu hồng cầu và bạch cầu, nuôi dưỡng và bảo vệ cơ thể đó là hai thực thể từ bi và trí tuệ của nhơn sanh.

Hai tố chất ấy tách lìa thì con người đắm chìm trong vô minh và chấp ngã.

Phật luôn hiển hiện trong vũ trụ như hai tố chất Oxy và Hydro tạo nên dòng nước trong lành để vạn vật tắm gội trong biển cả Hải Triều Âm và bình an trong giòng sông Bát Nhã.

Hai tố chất ấy tách lìa thì vạn hữu bị tiêu diệt trong tranh chấp và cuồng vọng.

Từ Bi và Trí Tuệ đã tạo nên những mùa Xuân rực rỡ của 2000 năm Phật Việt.

Biển cả Hải Triều Âm và giòng sông Bát Nhã làm cho những mùa xuân Dân Tộc thêm hùng tráng qua văn hiến 4000 năm.

Kính Bạch Chư Tôn Đức
Kính thưa liệt Quý Vị

Một mùa Xuân nữa lại về, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, nhưng không át được tiếng bom rơi, đạn n, tiếng gào thét xé lòng của trẻ thơ trong hận thù và cuồng bạo khắp mọi miền thế giới.

Một mùa xuân nữa lại về, hoa thi nhau khoe màu trong lá, nhưng không che được cảnh tù đầy áp bức của vạn người vì tự do và hạnh phúc, cảnh lầm than đói khổ của vạn dân oan lê lết trên mọi miền đất nước.

“Thân như bóng chớp chiều tà
Xuân về tươi tốt, thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh việc đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành.”

Nhân thân nan đắc ! Được thân người là khó, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kính chúc Đồng Bào các giới hãy lắng nghe tiếng gọi Hải Triều, mà hành động vô úy trong tinh thần Bát Nhã để góp phần đem lại một mùa Xuân Dân Tộc.

Phật Pháp nan văn ! Được Pháp Phật là khó, nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kính chúc các giới Phật Tử hãy lắng nghe tiếng gọi của Từ Bi mà hành động trong tinh thần Trí Tuệ để đem lại một mùa xuân giải thoát của Phật Giáo Việt Nam.

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi các Quốc Gia trên Thế Giới hãy vì hạnh phúc của lương dân mà buông dao đồ tể để năm châu bốn bể là con một nhà.

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP
  
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Đảng Cọng Sản hãy vì hạnh phúc của lương dân mà buông bỏ tham vọng, độc tài, thù hận để toàn dân được góp phần vào việc dựng nước và giữ nước.

DUY TUỆ THỊ NGHIỆP

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi tất cả Phật Tử hãy quán chiếu tự thân để định hướng cho chính mình trong hoàn cảnh hiện tại :

ĐỪNG TƯỞNG XUÂN TÀN HOA RỤNG HẾT
ĐÊM QUA SÂN TRƯỚC MỘT NHÀNH MAI...

Kính Bạch Chư Tôn Đức,
Kính thưa liệt Quý Vị,

Trong khói hương của mùa xuân Giáp Ngọ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin thắp nén hương lòng :

Tưởng nguyện Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối Hữu Công, Chư Anh Linh Thánh Tử Đạo đã cùng Dân Tộc tạo nên những trang sử oai hùng.

Tưởng nguyện Chư Tiền Nhân, Hồn Thiêng Sông Núi đã cùng Dân Tộc tạo nên một quá khứ vang dội của Dân Tộc trên vòm trời Đông Á.

Tưởng nguyện những Anh Hùng, Tử Sĩ vì Đại Nghĩa đã nằm xuống cho Dân Tộc đứng lên ngang tầm thế giới.

Cầu nguyện cho những người con ưu tú của Đất Việt đang chịu đựng gian khổ tù đày để mong một ngày mai Quang Phục Đất Nước.

Cầu nguyện cho 90 triệu Đồng Bào thoát cảnh lầm than nô lệ bước sang một thể chế Dân Chủ Đa Nguyên sẽ đến và đang đến

Tất cả ước mong ấy, Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xin đê đầu đãnh lễ Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang và Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã khai mở con đường dựng văn, giữ nước trong hiện tiền cho chúng con tiếp bước đi vào một mùa Xuân Dân Tộc và Đạo Pháp.

Kính chức Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni, Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, bảo toàn mạng mạch Chánh Pháp để đồng hành cùng Dân Tộc

Kính chức Đồng Bào, Phật Tử, Bồ Đề Tâm kiên cố góp phần kiến tạo một mùa Xuân giải thoát trong tinh thần Vô Úy.

NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT MA HA TÁT

Phật Lịch 2557, Tu Viện Long Quang
cuối đông Quí Tỵ

Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

(ấn ký)
Sa môn THÍCH NHƯ ĐẠT


- Kính thượng trình Đức Dệ Ngũ Tăng Thống thanh lãm.
- Lưu chiếu tại Văn Phòng Viện Hóa Dạo./.