Wednesday, 15 January 2014

XUỐNG ĐƯỜNG! TA HẸN NHÉ - Thiên Kim


Hẹn nhé các bạn Saigon, Hà Nội
Hẹn nhé các bạn Paris, Cali
Melbourne, Washington, New York
Những người Việt da vàng mang lời thề ước
Yêu Quê hương đến hơi thở cuối cuộc đời ...
Hen nhé "Điểm hội tụ yêu thương" khắp nơi nơi
Yêu sông núi, đất đai, yêu vùng trời quê Mẹ

Bạn ơi! 

Nước mắt lưng tròng hờn đau bao thế hệ
Bọn giặc Tàu muốn nuốt chửng Quê hương
Hãy mau mau giữ mảnh đất yêu thương
Bao xương máu Tổ tiên ta giao phó
Đừng sợ hãi!  Hãy hy sinh gian khó
Đáp lời cho sông núi mãi trường tồn
Đứng vùng lên! Điểm mặt đảng Cộng ác ôn
Đem Tổ quốc dâng cho quân Tàu Cộng!
Cùng nhau nhé! Hẹn xuống đường rầm rộ
Như  cuồng lưu ào ạt ngọn sóng thần
Phẫn nộ trào dâng, lửa chiến bật phừng lên
Còn sợ hãi đời còn xích xiềng nô lệ
Thế giới ngày nay hết rồi độc tài , tồi tệ
Chỉ còn vài ba nơi vẫn cuồng tín Mark-Lê
Triều tiên, Tàu khựa, Việt Cộng u mê    
Nên dân tộc này khó lòng ngoi lên được
Xuống đường như cuồng lưu Ả Rập
Xuống đường như dân Cambodge ngập đường
Người tìm hạnh phúc dù chết đại dương
Lề sinh tử mong tìm nơi sinh lộ
Tìm Tự do có khi máu mình phải đổ
Nào có đâu được ban tặng bao giờ
Xuống đường thôi, như con sóng vỡ bờ
Thế mới mong thấy mùa Xuân Dân chủ
Nào bạn ơi! Ta cùng nhau hẹn đủ
Dân Saigon-Hà Nội, Melbourne, Paris
Washington, New York, Cali
"Điểm hội tụ yêu thương"  cùng đi tới
Cất vang lời yêu Quê hương, sông núi
Chống bạo tàn bán nước, diệt ngoại xâm
Đòi Hoàng Sa phải trả lại nước Nam
Đừng quên nhé! chúng ta trong giờ hẹn....

Thiên Kim