Thursday, 6 February 2014

2-1-2014 Chương Trình Từ Cánh Đồng Mây với Nhạc sĩ Tô Hải


ĐÓN GIAO THỪA NỔI MÁU VĂN VẦN CHỬI TỤC

Đêm giao thừa nằm đón xuân con Ngựa
Bèn "phịa" mấy câu văn vần vớ vẫn chúc...Chết bọn "nội xâm".
Đọc đi đọc lại thấy vẫn quá...nhân văn
Bèn thay bằng mấy câu chửi tục tằn tí chút
Chửi rằng: Tổ cha cả cái tập đoàn làm quan ăn cắp
Mả mẹ những tên ...cướp đất, cướp nhà
Bố tiên sư ba thằng bốc phét ba hoa
16 tỉnh đói meo vẫn cho là ..."đời sống nâng cao một bước"
Năm mới, năm me chúc cả lò cả ổ chúng bay một giuộc
Hộc máu, đứng tim, chết tan xác, phơi thây
Giáp Ngọ sẽ xử bay ngựa xéo voi giầy
Cho dân tộc chúng tao được đón những mùa Xuân vĩnh viễn

Tô Hải
Giáp Ngọ 88 tuổi ta