Monday, 10 March 2014

Xe Buýt Số 44 - Bus 44 - Award-Winning Short Film


Thái độ "vô cảm" của người dân Trung Hoa trong chế độ cộng sản hiện nay được đạo diễn Dayyan Eng thể hiện trong cuộn phim ngắn Bus 44, đã đoạt được nhiều giải thưởng Điện Ảnh Quốc Tế như Special Jury Award - 2001, Venice Film Festival, Jury Honorable Mention - 2002 Sundance Film Festival, Directors' Fortnight - 2002 Cannes Film Festival, Grand Jury Award - 2002 Florida Film Festival, Official Selection - 2003 New York Film Festival.
Thái độ "vô cảm" của người dân Việt Nam hiện nay trong XHCN cũng không có gì khác biệt... thật là thảm hại....

BUS 44
written & directed by Dayyan ENG
Starring: GONG Beibi, WU Chao, LI Yixiang, ZHOU Kui

On the outskirts of a small town, a bus driver and her passengers encounter highway robbers. "Bus 44" carries a universal theme that travels across all boundaries and societies, trespassing the dark side and bright side of human behavior.