Wednesday, 30 April 2014

Tưởng nhớ nghệ sĩ Hồ Điệp đã khuất trên đường vượt biển


Di ảnh Nữ Nghệ Sĩ HỒ ĐIỆP

A. Thi Văn Tao Đàn với giọng ngâm Hồ Điệp
Thơ Đinh Hùng - Nhạc Thục Vũ
Hồ Điệp ngâm thơ - Thái Thanh ca
 
B. Tưởng Niệm Người Nghệ Sĩ Bạc Phận 
  
Bích Huyền thực hiện :
http://www.tinparis.net/icone/aboule02.gif Audio 1   &  http://www.tinparis.net/icone/aboule02.gif Audio 2

Mưa cầm, gió bắt thương Hồ Điệp. Thép đợi, gang chờ xót Mặc Thu. Điệp bay ra biển sương mù, Có về đâu nữa, đất Hồ ngàn năm!

 HOÀNG CHƯƠNG