Friday, 30 May 2014

Biểu tình truớc sứ quán Trung Cọng tại Ottawa May 28-14

Vào ngày 28 tháng 5 năm 2014, Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB Thủ Đức vùng Ontario đã tổ chức một cuộc biểu tình trước tòa đại sứ Trung Cộng tại thủ đô Ottawa phản đối việc bọn chúng đưa dàn khoan HD 981 vào vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước chúng ta. Sau đó đoàn biểu tình đã đến trước tòa đại sứ Việt Cộng để phản đối hành vi mãi quốc cầu vinh, cam tâm làm tay sai cho giặc Tàu và đàn áp những người yêu nước của Việt Gian Cộng Sản. 
Cuộc biểu tình với các đồng hương đến từ Toronto, Mississauga, Montreal, Kitchener, Kingston và tại thủ đô Ottawa đã diễn ra trong khí thế rực lửa đấu tranh và khát vọng bảo vệ quê hương trước họa xâm lăng từ phương Bắc.
Kính mời quý Cô Bác, Anh Chị vào link để xem một số hình ảnh của cuộc biểu tình:


1)  Biểu tình truớc sứ quán Trung Cọng tại Ottawa ngày 28-5-14 (clip 1)Hình Biểu Tình tại Ottawa xin bấm theo LINK sau
Vous êtes invité à voir l'album photo de Nadinh Tran intitulé :