Tuesday, 17 June 2014

Quốc Kỳ Việt Nam qua các thời đại do Nguyễn Hà sưu khảo và minh họa

Quốc Kỳ Việt Nam đã trải qua một trang sử dài hơn 200 năm.

Suốt hơn 200 năm qua, lá cờ Việt Nam đã hình thành và thay đổi rất nhiều qua các triều đại của 13 vị Hoàng Đế nhà Nguyễn.

(Khởi đầu từ vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh năm 1803 cho đến vị Hoàng Đế cuối cùng của Việt Nam là vua Bảo Đại Nguyễn Phúc Thiền năm 1945)


Lá cờ Việt Nam cũng như tên quê huơng của chúng ta đã phải chịu nhiều ảnh huởng của thực dân Pháp khi họ đô hộ nước Nam. 


Ngày nay, lá cờ nền vàng 3 sọc đỏ là biểu tượng của TỰ DO (Freedom) cho hàng triệu con tim trong các cộng đồng người Việt Nam khắp nơi trên thế giới!


Xin mời các bạn theo dõi những hình ảnh của lá cờ Việt Nam qua các thời đại, kèm theo những lời giải thích ngắn gọn về sự hình thành của lá cờ trong mỗi thời kỳ.
Hình 1:
13 triều đại nhà Nguyễn 
(143 năm từ năm, khởi đầu từ vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh năm 1803 cho đến vị Hoàng Đế cuối cùng của Việt Nam là vua Bảo Đại Nguyễn Phúc Thiền năm 1946)

 photo nguyendynasty_zps4306b4ae.jpg

Hình 2:

 photo slide1Longtinh_zpsf0709287.jpg

 Hình 3:

 photo slide2DAINAM_zpsd4fddd16.jpg

Hình 4:

 photo slide3quecan_zpsbdb74369.jpg

Hình 5A:

Sau này cờ "Long Tinh" đổi tên thành cờ "Đế Tinh"


 photo slide4longtinh2_zps118dc469.jpg

Hình 5B:

Dưới thời Pháp thuộc, miền Bắc và miền Trung Việt Nam thuộc về triều đình nhà Nguyễn. Miền Nam do Pháp "bảo hộ"! 
Cờ Long Tinh / Đế Tinh được treo ở Bắc Phần và Trung Phần. Trong khi đó, Nam Phần bị Pháp "bảo hộ" phải treo cờ Pháp!

 photo quockyVNthoiPhap_zps3d655829.jpg


Hình 6:
Hình 7A:

 photo slide6nhat_zps789981e9.jpgalt

Hình 7B:
Cả "Đế Quốc Việt Nam" dưới sự chiếm đóng của quân Nhật, dùng 1 lá cờ duy nhất, cờ "Quẻ Ly"


 photo coquelytren3mien_zpsda11e7bd.jpgalt


Hình 7C:


 photo hinhbaodai_zps6d7aff93.jpgHình 8A:

 photo slide7namkyconghoa_zps58c8aefd.jpg
Hình 8B:


 photo namkyconghoaquoc_zps71347ddf.jpgalt


Hình 9:


 photo slide8vnch_zps231e3a51.jpg
Nguyễn Hà sưu khảo.Tài liệu tham khảo:

- Wikipedia

- Video "Hồn Việt Quốc Kỳ Quốc Ca Việt Nam"