Saturday, 23 August 2014

MỘT TÍN ĐỒ HỒI GIÁO CÓ THỂ TRỞ THÀNH MỘT CÔNG DÂN TỐT CỦA HOA KỲ HAY KHÔNG?

Câu hỏi trên đây đã được một người bạn của tác gỉa, người này đã sống ở Saudi Arabia trong 20 năm trả lời như sau: 
- Về phương diện Thần Học : KHÔNG.
Vì họ chỉ trung thành với một mình đấng Allah mà thôi. 
Về phương diện Tôn giáo : KHÔNG.
Vì Đấng Allah chỉ chấp nhận một tôn giáo duy nhất là Hồi Giáo mà thôi. (Kinh Koran 2:256) 
Về phương diện truyền thống :KHÔNG
Vì họ chỉ trung thành với Năm trụ cột của Hồi Giáo và Kinh Koran mà thôi. 
Về phương diện địa lýKHÔNG.
Vì họ chỉ trung thành với Mecca, nơi mà họ đều phải hướng về đó mà cầu nguyện 5 lần mỗi ngày. 
Về phương diện xã hội :KHÔNG.
Vì lòng trung thành với Hồi Giáo đã ngăn cấm tín đồ làm bạn với Người Thiên Chúa giáo và Người Do Thái giáo. 
Về phương diên chính trịKHÔNG.
Vì họ phải tùng phục các vị lãnh đạo tinh thần của họ, những người này luôn luôn truyền dậy cho họ rằng Do Thái và Mỹ là một lũ qủi Satan. 
Về phương diện gia đình : KHÔNG.
Vì họ thường được dậy bảo là hãy lấy 4 vợvà hãy đánh đập, trừng phạt vợ nếu vợ không biết vâng lời và không biết phục tùng (Koran: 4.34). 
Về phương diện lý tríKHÔNG.
Vì họ không thể chấp nhận bản Hiến Pháp Hoa Kỳ, một Bản Hiến Pháp đặt nền tảng trên Thánh Kinh, một cuốn sách bị họ coi là đồi trụy. 
- Về phương diện triết họcKHÔNG.
Vì Đạo Hồi, Đức Ma Hô Mét và Kinh Coran không cho phép việc thực hiện tự do tôn giáo và tự do biểu lộ nìêm tin tôn giáo. Nền Tự Do Dân Chủ và Hồi Giáo không thể sống chung hòa thuận vì tất cả các chính quyền Hồi Giáo đều là độc tài toàn trị. 
Về phương diện tinh thần :KHÔNG
Vì tại Hoa Kỳ, chúng ta luôn luôn tuyên xưng “ One Nation under God”. Thiên Chúa của Thiên Chúa Giáo là đấng hiền hậu và nhân từ. Trong khi Chúa Allah không hề được xưng tụng như là một người Cha hiền lành hay được gọi là Đấng Từ Bi qua suốt 99 danh xưng trong kinh Coran.
Do vậy, sau khi nghiên cứu và khảo sát, có lẽ chúng ta nên nghi ngờ TẤT CẢ mọi người Hồi Giáo đang sống trên quốc gia này. Rõ ràng là họ không thể vừa là một tín đồ Hồi Giáo Tốt vừa là một người công dân Mỹ tốt. Bạn muốn gọi điều đó là gì thì tùy bạn, nhưng đó là sự thật. Và bạn nên tin như vậy. Càng hiểu biết tường tận điều này thì càng có lợi cho đất nước và tương lai của chúng ta hơn. Chiến tranh tôn giáo là một cái gì to lớn hơn sự hiểu biết của chúng ta. 
Xin lưu ý, chính người Hồi Giáo đã thường tuyên bố là họ sẽ tiêu diệt chúng ta từ trong nội bộ của chúng ta. 
Do đó TỰ DO KHÔNG PHẢI TỰ NHIÊN MÀ CÓ.
Riêng cá nhân người chuyển ngữ thì vẫn luôn luôn gắn bó với nhận định này:
-        THE BEST IN THE U.S.A IS THE FREEDOM.
-        THE WORST IN THE U.S.A IS THE FREEDOM. 
 
CAN  MUSLIMS BE  GOOD AMERICANS?????   This is very  interesting and we all need to read it from start to  finish.  And send it on to everyone.  Maybe this is  why our American Muslims are so  quiet and not speaking  out about any atrocities.    Can a good Muslim be a  good American? This question was  forwarded to a friend who worked in Saudi Arabia for 20 years.  The following is his reply:  
 
Theologically - no.  Because his allegiance is to Allah, The moon god of   Arabia.  
 
Religiously - no.  Because no other religion is accepted by His Allah except  Islam. (Quran,2:256)(Koran).
 
  Scripturally - no.  Because his allegiance is to the five Pillars of Islam and the  Quran. 
 
 Geographically - no.  Because his allegiance is to Mecca, to which he turns in  prayer five times a day. 
 
 Socially - no. Because  his allegiance to Islam forbids him to make friends with  Christians or Jews.  
 
Politically - no.  Because he must submit to the mullahs (spiritual leaders), who  teach annihilation of Israel and destruction of America, the  great Satan. 
 
 Domestically - no.  Because he is instructed to marry four Women and beat and  scourge his wife when she disobeys him. (Quran 4:34  ).
  
Intellectually - no.  Because he cannot accept the American Constitution since it is  based on Biblical principles and he believes the Bible to be   corrupt. 
 
 Philosophically - no.  Because Islam, Muhammad, and the Quran does not allow freedom  of religion and expression. Democracy and Islam cannot  co-exist. Every Muslim government is either dictatorial  or   autocratic.   
 
Spiritually - no.  Because when we declare 'one nation under God,' The   Christian's God is loving and kind, while Allah is NEVER  referred to as Heavenly father, nor is he ever called love in  the Quran's 99 excellent names.   
 
 Therefore, after much  study and deliberation... Perhaps we should be very suspicious  of ALL  MUSLIMS in this  country. They obviously  cannot be both  'good' Muslims  and 'good'  Americans.  Call it what you wish it's still the truth.  You had better believe it. The more who  understand this,  the better it will be for our country and our  future. The religious war is  bigger than we know or understand! Footnote: The Muslims  have said they will destroy us from within.