Wednesday, 27 August 2014

Ti Hí Mắt Lươn - hoanghaithuy

Mời quí vị nhìn ảnh anh Tầu Cộng Tập Cận Bình, Chủ Tịch Nhà Nước Tầu Cộng, và ảnh anh Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nhà Nước Việt Cộng. Tôi gọi hai anh này bằng cái chức vụ đúng là Quốc Trưởng. Chắc quí vị thấy ngay nét giống nhau của hai anh Ðầu Xỏ hai Ðảng Cộng: mắt hai anh ti hí, mắt hai anh cùng nhỏ tí.
Mắt kiểu này ông cha tôi gọi là “ti hí mắt lươn.”
Những người ti hí mắt lươnTrai thì trộm cướp, gái buôn chồng người.
Bọn Bắc Cộng có thêm anh Tổng Bí Nguyễn Phú Trong  mắt mở không ra. Những ngày sắp tới của Ðảng Cộng Tầu, Ðảng Cộng Việt – chắc chắn – sẽ rơi vào chu kỳ đen hơn mõm chó nên hai Ðảng mới có những tên lãnh đạo có những cặp mắt lươn ti hí như thế.
Tập Cận Bình, Quốc Truởng Tầu Cộng: ti hí mắt lươn.
Tập Cận Bình, Quốc Truởng Tầu Cộng: ti hí mắt lươn.
Không có gì mới lạ trong những câu tuyên bố nhiệm chức của Tổng Bí Tập Cận Bình: mục tiêu quan trong nhất của Ðảng mà  Tập Cận Bình  đưa ra là “bài trừ tham những.” Em nhỏ lên ba nghe cũng không lọt tai. Tham những là sản phẩm đặc biệt của chế độ độc tài đảng trị. Bọn đảng viên cộng sản còn nắm dộc quyền cai trị là xã hội còn nan tham nhũng. Nhưng Tập Cận Bình cũng đưa ra vài đổi mới nhỏ: Từ nay Tầu Cộng bỏ danh từ “đồng chí,,” thay vào tiếng “đồng chí” là tiếng “đồng nghiệp.”
Bọn cán bộ làm việc hành chánh có thể gọi nhau là đồng nghiệp, nhưng còn bọn đảng viên? Không lẽ những đảng viên này cũng gọi nhau là “đồng nghiệp?” Bọn Cộng Việt bắt chước tiếng “cán bộ” của bọn Cộng Tầu. Ðúng ra tên gọi của những người làm việc nhà nước là “viên chức” hay “công chức”: người làm một việc công.
Từ 20 năm nay, anh Tổng Bí Việt, Tổng Bí Tầu nào được đưa lên chức cũng tuyên bố “Bài trừ tham nhũng.” Miệng lưỡi mà thôi. Mấy anh chỉ bài trừ cái mồm. Nạn tham nhũng Việt, Tầu càng ngày càng nặng. Chế độ gọi là “vô sản chuyrên chính” đẻ ra nạn tham nhũng, nuôi dưỡng nạn tham nhũng, bảo vệ bọn tham nhũng. Bọn đảng viên Cộng Sản, từ thằng to đầu nhất xuống thằng tép riu, đều tham nhũng. Không gian dối, không lừa gat, không ăn cắp không phải là đảng viên cộng sản.
Bọn Cộng Việt chuyên bám đít bọn Cộng Tầu. Bọn Tầu Cộng làm gì, bọn Cộng Việt bắt chước làm y chang. Năm 1986 Ðặng Tiểu Bình, Tổng Bí Tầu Cộng, cho Mao, Mác, Lê xuống cống, rước Tư Bổn Mỹ vào đất Tầu, đưa toàn thể lực lượng công nhân Tầu vào guồng máy lao động sản xuất hàng tiêu thụ cho Mỹ, công nhân Tầu sản xuất vật phẩm cho Mỹ do Tư Bổn Mỹ trả công. Ðây là việc mà bọn Cộng Sản trong bao nhiêu năm vẫn ra rả lên án là tình trạng Tư Bổn bóc lột công sức công nhân. Nay, nhờ bọn Tầu Cộng, giới công nhân Tầu sung sướng được Tư Bổn Mỹ bóc lột.
Chủ nghĩaMác Lê cấm tiệt việc người dân “làm ăn riêng lẻ.” – “Việc làm ăn riêng lẻ từng giờ, từng ngày để ra chủ nghĩa tư bản.” – Sau khi Ðặng Tiểu Bình mở khoá Mác Lê cho dân Tầu, nhiều anh Tầu làm ăn riêng. Chỉ trong vài năm, nhiều anh Tầu trở thành tỷ phú – tỷ phú không tính theo Tiền Tầu Thổ Tả mà tính theo Ðô-la Mỹ. Tình hình bọn Cộng Việt trở thành tỷ phú Ðô Mỹ giống hệt.
Năm 1988 nằm phơi rốn trong Nhà Tù Chí Hoà, tôi xem trên tờ tuần báo Tuổi Trẻ cái tranh vẽ công nhân Tầu chui hàng rào dây phép gai bao quanh cái gọi là “Khu Kỹ Nghệ Thẩm Quyến” để thoát ra ngoài. Những năm ấy một số nhà máy đầu tiên chế tạo hàng tiêu dùng cho Mỹ được dựng lên ở Thẩm Quyến. Bài viết đi theo tranh vẽ diễn tả đời sống khổ cực của những công nhân Tầu bị bắt vào làm việc trong khu kinh tế mới Thẩm Quyến. Những công nhân Tầu này phải làm việc ngày đêm. Họ chịu không nổi nên phải liều mạng chui hàng rào dây thép gai trốn ra. Bài báo Tuổi Trẻ kết luận bằng câu:
“Sau ba mươi năm bọn Cộng Sản Trung Hoa xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa trên đất Trung Hoa,chúng chỉ làm cho dân Hoa sống khổ như chó.”
Sau trận đánh nhau thằng hộc máu mồm, thằng sồm máu mũi năm 1979, trong nhiều năm bọn Cộng Tầu và bọn Cộng Việt vẫn thù nhau. Hai tên thù nhau đến năm 1990.
Tôi đưa tờ báo cho người tù Trí Siêu Lê Mạnh Thát:
“Bọn Việt Cộng chúng nó chửi bọn Tầu Cộng sau ba mươi năm cầm quyền chỉ làm cho dân Tầu khổ như chó.”
Trí Siêu nói:
“Bọn chúng nó ba mươi năm xây dựng chủ nghiã xã hội trên đất Việt, chúng chỉ làm cho dân Việt  khổ hơn chó.”
Bọn Cộng Tầu mời Tư Bổn Mỹ vào đất Tầu. Sau khi Lê Duẩn, Trường Chinh chết, bọn Cộng Việt mới có thể mời Tư Bổn Mỹ vào đất Việt. Năm 2000 Tổng Thống Mỹ Bill Clinton bỏ lệnh Cấm Vận Việt Nam Cộng Sản, đến Hà Nội mở cuộc bang giao, bọn Cộng Việt đi theo đít bọn Cộng Tầu từ đó. Bọn Cộng Tầu cướp đất của dân, bọn Cộng Việt cướp đất của dân y chang.
o O o
Trương Tấn Sang, Quốc Trưởng Bắc Cộng: mắt lươn ti hí. Mặït tên Cộng Chồn này ngoài cặp mắt lươn ti hí còn có những nét, những vẻ ngu đần, ác ôn.
Trương Tấn Sang, Quốc Trưởng Bắc Cộng: mắt lươn ti hí. Mặt tên Cộng Chồn này ngoài cặp mắt lươn ti hí còn có những nét, những vẻ ngu đần, ác ôn.
Năm 1989 tôi từ Nhà Tù Chí Hoà đến Trại Tù Khổ Sai Z 30 A Xuân Lộc. Tại đây tôi gặp lại Lê Vĩnh Xuân. Những năm 1966, 1972, LVXuân làm nhân viên một cơ quan Mỹ. Anh được Mỹ cấp súng lục phòng thân. Giấy phép mang súng do Bộ Nội Vụ VNCH cấp. 1975 Xuân chạy không kịp. 1976 Xuân bị Tình Báo Cộng bắt. Xuân bị nghi là gián điệp do Mỹ cài lại để hoạt động. Theo cung cách “xử lý” những người bị nghi là gián điệp cài lại của bọn Cộng Nga, Cộng Tầu, kẻ bị nghi là gián điệp do Mỹ gài lại Lê Vĩnh Xuân bị giam tù miết. Bọn Cộng giam những người bị nghi là gián điệp cài lại đến 10 năm, 15 năm, giam cho đến khi chúng cho là những địa chỉ để người gián điệp này liên lac trên thế giới không còn nữa.
Từ Z 30 A Xuân Lộc tôi trở về Sài Gòn năm 1990, từ Z30 A Xuân Lộc, Lê Vĩnh Xuân trở về Sài Gòn năm 1991. Bị nghi là “gián điệp Mỹ cài lại,” Lê Vĩnh Xuân bị giam tù từ năm 1976 đến năm 1991.  Hi chúng tôi lại gặp nhau. Một hôm tôi vừa nghe tin radio thì Xuân đến, Tôi báo tin:
“Bọn Cộng Afganistan sụp rôi. Thằng Nadzibula chạy vào trốn trong Trụ Sở Liên Hiệp Quốc ở Kabun.
Xuân nói:
“Chúng nó còn chạy đi đâu được nữa.”
Năm 1991, 1992 Xuân nói đúng. Nếu những năm ấy bọn Ðầu Xỏ Việt Cộng phải chạy ra khỏi nước, chúng không thể chạy sang Tầu, chúng không thể chạy sang Nga, chúng cũng không thể chạy sang Cuba. Như lão Cộng Ðức Honecker. “Ðồng chí Hôn-nách-cơ vĩ đại” của bọn Cộng Việt.  Lão cúp đuôi chạy sang Chili nhưng chính phủ Chili muốn tống khứ Lão. Lão không có nước nào chịu chưá. Bị Toà Án Ðức gọi về, Lão về Ðức, ra toà án chịu xét xử tội ra lệnh cho bọn lính Cộng canh giữ Bức Tường Ô Nhục Berlin bắn chết những người Ðức vượt tường sang Tây Ðức Tự Do.
Hôm nay, một ngày Tháng 12, 2012, tôi nói với Lê Vĩnh Xuân:
“Nay nếu bọn Ðầu Xỏ Việt Cộng chúng nó phải chạy ra khỏi nước, chúng nó sẽ sang Mỹ, Xuân ơi.”
Nay Tư Bổn Mỹ chỉ biết có Tiền thôi. Người nào có Ðô Mỹ là được chính phủ Mỹ cho vô Mỹ. Mà bọn Ðầu Xỏ Việt Cộng, như bọn Ðầu Xỏ Tầu Cộng, không phải chỉ có vài chục triệu Ðô Mỹ mà chúng có cả trăm triệu Ðô Mỹ.
o O o
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Cộng Ðảng Bắc Cộng: mắt mở không ra.
Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Cộng Ðảng Bắc Cộng: mắt mở không ra.
Ba ngày tối om.
Bí ẩn thế giới: Thông điệp kỳ bí của Công chúa Nhật Bản Kaoru Nakamaru. Thông điệp là trọng tâm  bài phát biểu của Công chúa Nhật Bản Kaoru Nakamaru, trong Hội nghị Pythagoras Toàn cầu 2012 vào hôm 02/01/2012 vừa qua. Bà đã làm cả thế giới phải chấn động và suy ngẫm.
Sau đây là nội dung bài diễn thuyết của bà Kaoru Nakamaru:
Công chúa Kaoru Nakamaru, cháu gái của Nhật hoàng Meiji
Tôi là Kaoru Nakamaru, công chúa Nhật Bản.
Vào năm 1976, tôi  có một một trải nghiệm tâm linh kỳ diệu. Kể từ lúc đó, con mắt thứ 3 của tôi khai mở. Vậy là… Tôi đã có thể giao tiếp với các vật thể bay lạ không xác định, và cả những chủng người sống trong lòng đất. Có tồn tại nền văn minh rất phát triển ở đó. Ðặc biệt là lãnh đạo của chủng người “Lybraryan” sống dưới lòng đất. Và,… tôi cũng giao tiếp với họ.
Và từ tất cả những thông tin này, tôi tin chắc, rằng vào 3 ngày kể từ ngày 22/12/2012, Trái đất sẽ đi vào không gian chiều thứ 5. Có một nơi gọi là “Nuru”. Khi chúng ta vượt xuyên qua nơi đó, trong 3 ngày 3 đêm, chúng ta sẽ không thể sử dụng điện năng. Cả ngày lẫn đêm, trái đất sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không mặt trời, không mặt trăng, không một vì sao, không chút ánh sáng nào. Chúng ta hoàn toàn sống trong bóng tối, suốt 3 ngày.
Không có phương tiện thông tin đại chúng nào thông báo thông tin này cho nhân dân trên thế giới. Những người giấu mặt đằng sau các chính phủ thì biết. Chỉ có họ là biết, và họ nghĩ rằng họ có thể an toàn.
Họ cố gắng rời khỏi hành tinh này hoặc xây dựng những thành phố ngầm trong lòng đất. Bên dưới Atlanta, Na Uy, Hà Lan, Thụy Sỹ, Úc… Khoảng 10.000 người uy quyền sẽ có thể được cứu sống nhờ trú ẩn ở đó.
Nhưng dù sao đi nữa, tôi không nghĩ là họ sẽ an toàn. Chúng ta phải làm thanh khiết tinh thần của mình, theo cả phương diện vật chất lẫn tâm linh.
Tôi sẽ nói cho các bạn biết phải làm như thế nào. Ðiều đó rất quan trọng.
Ðấng Toàn Năng, Ðấng Tạo Hóa, hay Thượng Ðế chính là ánh sáng, lòng thương và năng lượng. Một phần năng lượng lòng thương đó chúng ta đều có ở trong tâm hồn mình. Chúng ta có thể lừa dối người khác, nhưng không thể tự dối mình.
Tôi sẽ gọi đó là ý thức lương tâm.
Mỗi con người đều có phần tuyệt đẹp ấy của Tạo Hóa trong tâm hồn mình. Phần đó sẽ tái sinh. Ðó là sự sống vĩnh hằng mà chúng ta có ở bên trong.
Vậy là, để làm thanh khiết linh hồn mình, cứ tầm khoảng 5 năm hay đại loại thế, kể từ khi sinh ra, chúng ta có thể nhìn lại ý thức [lương tâm] ấy, xem chúng ta đã cư xử ra sao, suy nghĩ ra sao, nói năng như thế nào. Và tất cả những điều này có thể được làm trong sạch bằng cách tự kiểm lại đời mình cứ mỗi 5 năm một lần, mãi cho đến thời điểm hiện tại. Bằng cách đó, mỗi lần chúng ta tìm thấy việc nào đó, chúng ta đã làm điều gì đó có hại cho người khác, thì chúng ta có thể làm rõ nó và rồi thanh tẩy nó. Mỗi khi tìm thấy, tâm hồn chúng ta sẽ rộng mở ra.
Chúng ta có thể bày tỏ điều đó một cách sâu sắc, và mỗi lần chúng ta trải nghiệm điều đó, thì tất cả bóng đêm sẽ thoát ra khỏi tâm hồn ta, thay vào đó là ánh kim quang tràn vào.
Như thế, chúng ta có thể nhìn thấy được càng ngày càng tốt hơn. Cho đến ngày 22 Tháng 12/2012, thì chúng ta vẫn còn một ít thời gian.
Về mặt vật lý, chúng ta có thể làm thanh khiết thân thể mình. Ðầu tiên chúng ta không bao giờ nên uống nước trái cây đóng lon hay bia lon. Chất “nhôm” vô cùng độc hại với thân thể chúng ta, mà chúng ta lại chẳng biết. Chúng ta toàn dùng những thứ đồ ăn thức uống độc hại ấy. Vậy [đối với] mỗi thân xác này của chúng ta, chúng ta có thể chăm sóc bản thân mình đại loại như thế. Cần tập luyện, và mỗi ngày chúng ta có thể nhìn lại tinh thần mình.
Về cơ bản, loài người chúng ta là ánh sáng và tình thương, bởi vì đó là một phần của Ðấng Tạo Hóa ban cho chúng ta, trong tâm hồn, và rằng chúng ta hiện thân ở đây nhờ thân xác thịt trên Trái đất, nhưng còn tinh thần thì đi, đi mãi, vẫn tiếp tục sống.
Trên Trái đất này, tôi có thể nhớ được cuộc sống của mình, nhiều ngàn năm trước ở trên hành tinh này. Và ngoài ra tôi còn từng sống ở nhiều vùng đất khác nhau trên hành tinh này. Tất cả những ký ức đó trở lại với tôi, và tôi thậm chí còn có thể nói thứ ngôn ngữ mà tôi chưa từng học bao giờ [trong kiếp này].
Nghĩa là, thực sự, tôi đã trải nghiệm rằng thuyết luân hồi là sự thật.
Vâng,… bất cứ ai lắng nghe hội thảo này, cứ nghĩ như thể là loài người đang an toàn.
Chúng ta đã bị chia rẽ sâu sắc từ sau năm 1913, một bên là những người tin vào quan niệm [luân hồi] loại này, còn một bên thì không. Họ đã chia rẽ vô cùng sâu sắc.
Và với bên những người mà không hiểu điều này hoặc không tin điều này, hoặc hoàn toàn ngờ vực sự tồn tại của thế giới tâm linh, thì họ sẽ bị sinh ra ở những cảnh giới khác rất giống như Trái đất này, những nơi đó đầy bạo lực và chiến tranh. Họ sẽ bị sinh ra ở những cảnh giới đó. Vì vậy, giờ đây chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng nhờ hội thảo tuyệt diệu này. [Ðiều đó sẽ đến] rất sớm, rất nhanh.
Cám ơn rất nhiều.
Hết bản tuyên bố của người đàn bà tự xưng là Công Chúa Nhật Bản.
CTHÐ: Tôi vào Internet tìm và thấy có Công Chuá Kaoru Nakamaru, bà có nói trước đến ngày 22 Tháng 12 năm 2012 Trái Ðất sẽ chìm đắm trong 3 ngày 3 đêm không có áng sáng, không mặt trời, không trăng sao, không có điện. Chuyện Bà Công Chúa Nhật không phải là Chuyện Bịa do một kẻ hiếu sự đặt ra dọa chơi người đời. Nhưng bà không nói rõ  Ba Ngày Tối Om ấy có phải là Ngày Tận Thế hay không. Lời lẽ ở phần cuối bản nói chuyện của Công Chúa rất lờ mờ, bà nói ba lăng nhăng về chuyện tu tâm, chuyện không nên uống bia lon, nước trái cây trong hộp nhôm, chuyện luân hồi.. vv.. Toàn những chuyện không liên can gì đến chuyện Ba Ngày Trái Ðất Tối Om.
Cơ Quan NASA Mỹ ra thông cáo: “Không có chuyện Trái Ðất không ánh sáng trong ba ngày..”
Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI kêu gọi mọi người đừng nghe, đừng tin chuyện Ngày Tận Thế sắp đến.
Quý vị đọc bài viết này trong những ngày 14, 15, 16 Tháng 12, năm 2012. Ngày 22 Tháng 12 năm 2012 là ngày Thứ Bẩy, mời quí vị đọc bài Viết ở Rừng Phong, Xứ Tình Nhân, Kỳ Hoa Ðất Trích như mỗi tuần từ 15 năm nay.
o O o
Có những tên Ðầu Xỏ Ti Hí Mắt Lươn như bọn Cộng Việt, Cộng Tầu, hai Ðảng chúng nó không thể nào khá được.