Sunday, 23 November 2014

Hết ý với nhà nước VC

10407267_10152953886929095_3782713282103146803_n

 Chỉ viết sai  trồng với chồng mà em bé bị xừ phạt 30 triệu vì gởi thiệp này đến cô giáo nhân ngày nhà giáo 20/11