Thursday, 27 November 2014

Những bài viết của ĐẶNG CHÍ HÙNG (Cập nhật 21-11-2014)

Posted on October 22, 2013 by Lê Thy


§  Thư Đặng Chí Hùng gửi bạn đọc thôn Danlambao
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/09/thu-ang-chi-hung-gui-ban-oc-thon.html#.UmWpLPnIZcQ
 
§   §  Những sự thật chúng tôi đã biết…! và tất cả người dân cần phải được biết !03-10-2014
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/10/03/nhung-su-that-chung-toi-da-biet-dang-chi-hung/

Những bài trong chương «NHỮNG BẢN CÁO TRẠNG TỘI ÁC CỦA ĐẢNG CSVN VÀ HỒ CHÍ MINH»

1.  Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 1)
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/12/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-cong-san.html#.Un7rNflLNcQ

2.  Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 2)
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/02/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va.html#.Un7qBPlLNcQ

3.  Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 3) Bán đứng Cụ Phan Bội Châu
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/05/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html#.Un7rZvlLNcQ

4.  Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 4)
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/06/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho_21.html#.Un7rFflLNcQ

5.  Bản cáo trạng tội ác của đảng CSVN và Hồ Chí Minh (bài 5)
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/07/ban-cao-trang-toi-ac-cua-ang-csvn-va-ho.html#.Un7qsPlLNcQ


Những bài trong chương «NHỮNG SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHỐI BỎ»

1.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 1)Sự thật thứ nhất: Bác đi tìm đường cứu nước hay cứu bác?
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-1.html#.UmWc-PnIZcQ

2.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 2)Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-2-ho.html#.UmWdX_nIZcQ

3.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 3)Bác, đảng đã bán những gì và để làm gì?
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-3-bac.html#.UmWdk_nIZcQ

4.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 4)Bán nước trong thân phận kẻ chư hầu
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-4.html#.UmWd0fnIZcQ

5.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 5)Nỗi đau Cải Cách
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-5-noi.html#.UmWd9vnIZcQ

6.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 6)Dù đau đớn nhưng vẫn là sự thật!
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-6-du.html#.UmWeL_nIZcQ

7.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 7)Trí thức cũng chẳng khá hơn
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/06/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-7-tri.html#.UmWeXvnIZcQ

8.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 8)Ai đã bán đứng cụ Phan Bội Châu?
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-8-ai.html#.UmWeevnIZcQ

9.  Những sự thật không thể chối bỏ (phần 9)Hồ Chí Minh và âm mưu Hán hóa toàn diện Việt Nam
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-9-ho.html#.UmWewvnIZcQ

10.       Những sự thật không thể chối bỏ (phần 10)Triệt tiêu nội lực dân tộc
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-10.html#.UmWflfnIZcQ

11.       Những sự thật không thể chối bỏ (phần 11)Lừa dối dân tộc!
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/07/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-11-lua.html#.UmWfPPnIZcQ

12.       Những sự thật không thể chối bỏ (phần 12)Sự ngụy tạo về “Mùa Thu Độc Lập”
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-12-su.html#.UmWfZvnIZcQ

13.       Những sự thật không thể chối bỏ (phần 13)Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn!
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-13_9.html#.UmWfyPnIZcQ

14.       Những sự thật không thể chối bỏ (phần 14)Ai làm cho Huế đau thương?
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/08/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-14-ai.html#.UmWf7PnIZcQ

15.       Những sự thật không thể chối bỏ (phần 15)Người chồng, người cha tồi tệ
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/09/nhung-su-that-khong-choi-bo-phan-15.html#.UmWgFfnIZcQ


Những bài trong chương «NHỮNG SỰ THẬT CẦN PHẢI BIẾT» 02-11-2014

1.  Những sự thật cần phải biết (1)Sự thật về “đại thắng mùa xuân 1975″
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/09/nhung-su-that-can-phai-biet-su-that-ve.html#.UmWksPnIZcQ

2.  Những sự thật cần phải biết (2)Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người”
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/10/nhung-su-that-can-phai-biet-2-viet-nam.html#.UmWl6PnIZcQ

3.  Những sự thật cần phải biết (3)Nổi dậy hay khủng bố?
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/11/nhung-su-that-can-phai-biet-noi-day-hay.html#.UmWrZvnIZcQ

4.  Những sự thật cần phải biết: (4)“THỐNG NHẤT” : Xin đừng xảo ngôn!
http://danlambaovn.blogspot.fr/2012/12/nhung-su-that-can-phai-biet-thong-nhat.html#.UmWliPnIZcQ

5.  Những sự thật cần phải biết (Phần 5)Mất!
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/04/nhung-su-that-can-phai-biet-mat.html#.UmWmPPnIZcQ

6.  Những sự thật cần phải biết (phần 6)Lê Duẩn: Kẻ đồng mưu với Hồ Chí Minh tàn sát nhân dân Mậu Thân 1968
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/05/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-6-le.html#.UmWmaPnIZcQ

7.  Những sự thật cần phải biết (phần 7)Lê Duẩn và sự tàn ác với quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-7-le.html#.UmWqe_nIZcQ

8.  Những sự thật cần phải biết (Phần 8)Lịch sử lá cờ của dân tộc
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/06/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-8-lich.html#.UmWmlfnIZcQ

9.  Những sự thật cần phải biết (Phần 9)Tinh thần dân tộc tiếp nối qua lá cờ
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/07/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-9-tinh.html#.UmWtr_nIZcQ

10.       Những sự thật cần phải biết (phần 10)Cộng sản Việt Nam: Trẻ em là một con bài trong chiến tranh
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/07/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-10.html#.UmWq0vnIZcQ

11.       Những sự thật cần phải biết (phần 11)Sinh Bắc tử Nam
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/07/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-11.html#.UmWlKfnIZcQ

12.        Những sự thật cần phải biết (phần 12)Tại sao không là lễ phục Dân Tộc?
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/07/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-12-tai.html#.UmWmyPnIZcQ

14.       Những sự thật cần phải biết (phần 13)Những kẻ cướp ngày
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-13.html#.UmWt9PnIZcQ

15.       Những sự thật cần phải biết (phần 14)Trường Chính – Kẻ vong bản
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-14.html#.UmWnKvnIZcQ

16.       Những sự thật cần phải biết (phần 15)Đàn áp và phỉ báng tôn giáo
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-15-ap.html#.UmWuNfnIZcR

17.       Những sự thật cần phải biết (phần 16)Võ Văn Kiệt: Kẻ ăn vụng biết chùi mép
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-16-vo.html#.UmWucvnIZcQ

18.       Những sự thật cần phải biết (phần 17)Ngu dân và mị dân để giữ đảng
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-17-ngu.html#.UmWke_nIZcQ

19.       Những sự thật cần phải biết (phần 18)Tội ác của Phạm Văn Đồng
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/08/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-18-toi.html#.UmWoNPnIZcQ

20.       Những sự thật cần phải biết (phần 19)Sự thật về Võ Nguyên Giáp
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-19-su.html#.UmWob_nIZcQ

21.       Những sự thật cần phải biết (phần 20)Nông Đức Mạnh – Tội ác của một đứa con rơi
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-20.html#.UmWnlvnIZcQ

22.       Những sự thật cần phải biết (phần 21)Song tướng “cướp” Trần Quốc Hoàn và Mai Chí Thọ
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-21.html#.UmWur_nIZcR

23.       Những sự thật cần phải biết (Phần 22)Tội đồ Lê Đức Thọ
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-22-toi.html#.UmWnYfnIZcQ
24.       Những sự thật cần phải biết (Phần 23)Phan Văn Khải – Từ bàn tay nhuốm máu đến bán nước
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/09/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-23.html#.UmWor_nIZcQ

25.       Những sự thật cần phải biết (phần 24)Tội bán nước và tham nhũng có tên Lê Khả Phiêu
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/10/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-24-toi.html#.UmWu7PnIZcQ

26.       Những sự thật cần phải biết – (Phần 25)Lê Đức Anh – Kẻ bán nước
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/10/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-25-le.html#.UmWvJfnIZcR

27.       Những sự thật cần phải biết (Phần 26)Đỗ Mười cộng sản
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/10/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-26-o.html#.UmWvovnIZcQ

28.       Những sự thật cần phải biết (Phần 27)Nguyễn Văn Linh – Một trong những ông trùm bán nước 
http://danlambaovn.blogspot.fr/2013/10/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-27.html#.UnEbD_lLNcQ

29.       Những sự thật cần phải biết (Phần 28)Nguyễn Minh Triết : Anh Hề bán nước
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/11/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-28.html#.Un0GgnfwKZY

30.       Những sự thật cần phải biết (Phần 29)Trần Đại Quang – Khai man để đàn áp 
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/11/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-29.html#disqus_thread

31.       Những sự thật cần phải biết – (Phần 30)Bằng chứng bán nước toàn diện của cộng sản Việt Nam
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/11/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-29_19.html#disqus_thread

32.       Những sự thật cần phải biết (Phần 31)Tội ác của Lê Hồng Anh
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/11/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-31-toi.html#disqus_thread

33.       Những sự thật cần phải biết (Phần 32)Gián điệp và bán nước – Nguyễn Chí Vịnh
http://danlambaovn.blogspot.ca/2013/12/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-32_3.html#.Up4mondxJ2p

34.       Những sự thật cần phải biết (Phần 33)Nô tài cho giặc – Phùng Quang Thanh 
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/09/25/nhung-su-that-can-phai-biet-dang-chi-hung-phan-33/

35.       Những sự thật cần phải biết (Phần 34)
Tư “Sâu” tham nhũng và bán nước
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/10/19/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-34-tu-sau-tham-nhung-va-ban-nuoc-dang-chi-hung/

36.       Những sự thật cần phải biết (Phần 35)
Tội đồ Hùng “hói”
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/01/nhung-su-that-can-phai-biet-phan-35-toi-do-hung-hoi-dang-chi-hung/

37.       Những sự thật cần phải biết (Phần 36)
“ X, Hai Bao, Mr.Bean” : Tất cả chỉ là một tên tội đồ.
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/02/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-phai-biet-phan-36-x-hai-bao-mr-bean-tat-ca-chi-la-mot-ten-toi-do//

38.       Những sự thật cần phải biết (Phần 37)
Trọng lú – Thái thú cho giặc
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/11/02/dang-chi-hung-nhung-su-that-can-phai-biet-phan-37-trong-lu-thai-thu-cho-giac/Những bài trong chương «CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?» 16-10-2014

1.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 1)Thế nào là phản tỉnh?
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/10/20/chung-ta-phai-lam-gi-dang-chi-hung-ky-1/

2.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 2)Việc trước mắt không phải là thêm đảng mới
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/10/20/chung-ta-phai-lam-gi-dang-chi-hung-ky-2/

3.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 3)Hoạt động nhóm và thông tin liên lạc
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/11/14/chung-ta-phai-lam-gi-dang-chi-hung-ky-3-hoat-dong-nhom-va-thong-tin-lien-lac/

4.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 4)Tổ chức biểu tình
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/10/21/chung-ta-phai-lam-gi-dang-chi-hung-ky-4/7.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 7)Với cộng sản đừng nói xin cho 
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/10/23/chung-ta-phai-lam-gi-ky-7-voi-cong-san-dung-noi-xin-cho-dang-chi-hung/

8.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 8)Luôn lắng nghe và thấu hiểu 
https://baovecovang2012.wordpress.com/2013/12/11/chung-ta-phai-lam-gi-ky-8-luon-lang-nghe-va-thau-hieu-dang-chi-hung/

9.  Chúng ta phải làm gì? (Kỳ 9) Mục đích chính của đấu tranh là gì ? 
https://baovecovang2012.wordpress.com/2014/10/16/chung-ta-phai-lam-gi-ky-9-muc-dich-chinh-cua-dau-tranh-la-gi-dang-chi-hung/


(Còn tiếp. Sẽ cập nhật khi có bài mới)