Friday, 20 February 2015

14.03.2015 STANDS WITH TIBET

Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự đông đảo với cờ vàng để yểm trợ cho cộng đồng Tibet.
Thứ Bảy 14.03.2015 lúc 10 giờ 30 tại Trocadéro

STANDS WITH TIBET.jpg
Europe-Stands-with-Tibet-Poster-page-001.jpg
img_6202.jpg
STANDS WITH TIBET01.jpg