Friday, 1 May 2015

Buổi Văn Nghệ Đấu Tranh Tưởng Niệm 40 năm Quốc Hận 1975 - 2015

Kính chuyển đến Quý vị nhân ngày Tưởng niệm 40 năm Ngày Quốc hận 30/4/2015 được CĐNVQGTD tổ chức tại Paris. Một hoạt cảnh cảm động được dựng theo bản nhạc:
"Cái Cò" của Ca Nhạc sĩ đấu tranh Nguyệt Ánh.
Thiên Kim kính chuyển