Saturday, 9 May 2015

Hòa giải Hòa hợp Dân tộc kiểu Giả cầy. 40 năm là quá đủ.Tâm tư của người trong nước về ngày 30.4 và Hoà Hợp Hoà Giải