Tuesday, 2 June 2015

‘Anh Does Vietnam’ HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ CỦA ANH ĐỖ - ÚC CHÂU

TẬP 1


TẬP 2


Phim ca Anh Đ vượt qua ‘Sunday Night’, ‘Seven News’, và c ’Underground – The Julian Assange Story’ v s lượt người xem, đng đu trong xếp hng các chương trình vào ti ch nht ri.
Đây là kết qu‘ngoài d đoán’ – nhà phân tích truyn thông Steve Allen phát biu trên t The Australian.


‘Anh Does Vietnam’ là hành trình v quê ca Anh Đ. Anh v Vit Nam, đi t Bc chí Nam, khám phá li vùng đt nơi anh sinh ra vi mt cách nhìn rt cá nhân, vui nhn.
Trong mt thông cáo báo chí, Anh Đ cho biết lý do anh thc hin cun phim hai phn này: ‘Vài năm trước, gia đình tôi cùng v li Vit Nam . Chúng tôi đã thu hình rt nhiu băng video. Gn đây, tôi xem li và thy chúng rt vui nhn, không ch bi các thành viên trong gia đình tôi khá vui tính mà bi vì người Vit Nam sn có năng khiếu hài hước. Bi vy, tôi nghĩ đến vic tr li và khám phá đt nước này cùng đi ngũ làm phim ca kênh 7.’

‘Trong cuc hành trình v quê này, tôi đã tìm câu tr li cho mt câu hi, rng cuc đi tôi s ra sao nếu tôi không đến Úc và không tr thành mt din viên hài. Thc s đó là mt s kin làm thay đi c s phn. Tôi đã hình dung li cuc đi và tui thơ ca cha m tôi. Kết thúc hành trình, sau nhiu khám phá, vi không ít n cười và c nhng git nước mt, tôi cm thy hnh phúc vi nhng gì mình đang có. Có th, tôi s b cho là hơi quá li, nhưng tôi nghĩ chuyến đi đã làm tôi tôi lc quan hơn.’

Vi hai phn ca phim, chúng ta có dp khám phá Vit Nam qua đôi mt ca Anh Đ. T chuyn anh th hành nghề xích lô  Sài Gòn, chuyn đi l thành ph“không bao gi ng”, ri nhng câu chuyn sinh hot đi thường trên đường ph, chuyn tp th dc dưỡng sinh bui sáng, đến khám phá nhng bn sc ca văn hóa c truyn Vit như võ c truyn, các phiên ch. Qua nhng thước phim vui nhn, ta khám phá cnh sc, hương v và v đp Vit Nam tin.

Qua b phim, mi khán gi hn đã có th t tìm ra câu tr li, rng ti sao Vit Nam là mt trong nhng đim đến rt thu hút vi khách du lch gm đ la tu châu Á.
Phi chăng vì thế mà phim thu hút mt lượng khán gi không nh?

Anh Đ sinh ra  Vit Nam . Anh là tác gi cun tiu s t thut ‘The Happiest Refugee’ (Người t nn hnh phúc nht),miêu t cuc hành trình đến Úc bng thuyn khi còn là mt đa tr hai tui. Cun sách đã đot nhiu gii thưởng, đáng chú ý nht là gii‘Book Industry Awards’ do Hip hi các Nhà xut bn Úc trao tng.