Thursday, 6 August 2015

Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội & các tù nhân Lương Tâm

Xin kính mời quý cô bác, anh chị em tới dự Tiệc Gây Quỹ Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội & các tù nhân Lương Tâm do Ủy Ban Yểm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Toronto, Canada tổ chức vào 7 giờ chiều thứ bảy 29 tháng 8, 2015. 
Địa chỉ Milan Banquet Hall, 1989A Dundas St, East, Mississauga, ON L4X 1M1. Diễn Giả Đặc biệt sẽ là Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.
Chương trình văn nghệ đấu tranh đặc sắc với The Toronto Vietnamese Marching Band, giới trẻ và các ca sĩ địa phương.
Nhiều món ăn đậm đà tình quê hương
Vé ủng hộ $35, học sinh $25. 
Tại Việt Nam hiện có rất nhiều người đang tranh đấu cho tự do và dân chủ bị đàn áp, cần được hổ trợ, xin quý đồng hương tích cực tiếp tay.

Mọi chi tiết xin liên lạc Nguyễn Văn Tấn 416-271-0638, Lê Hữu Chính 647- 979-4069, Nguyễn Ngọc Duy Hân 416-618-7306
Thư từ, yểm trợ xin gởi về:
Committee To Support Vietnam's Human Rights and Democracy
P.O Box  53057
5100  Erin Mill Pkwy
Mississauga, ON L5M-5H0
Chân thành cảm ơn