Sunday, 15 November 2015

Sáng lập viên Mặt Trận Hoàng Cơ Minh tiết lộ một số điều quan trọng

Từ Tokyo, Nhật, học giả Đỗ Thông Minh tiết lộ nhiều điều quan trọng về Mặt Trận và lên tiếng về phóng sự điều tra Terror in Little Saigon