Tuesday, 5 January 2016

Những bản nhạc bất hủ, bất tử của những cuốn phim nổi tiếng

Nghe những bản nhạc nầy để nhớ lại những ky niệm từ thời còn mặc quần xà lỏn áo thun chạy lon ton ,đến thời thư sinh ,thanh niên  cho tới thời ông già Ba Tri nầy !
 Image result for the bridge on the river kwai

Bridge on the River Kwai Theme

The Longest Day by Paul Anka  

DALIDA. Le jour le plus long

https://www.youtube.com/watch?v=-pg9-kZkjPQ

Sylvie Vartan: La Plus Belle Pour Aller Danser (1964)

https://www.youtube.com/watch?v=QkcanI1mvCk

Love is a many splendored thing (Old Film) - MiraLove

https://www.youtube.com/watch?v=aJ-vJI6jypM

Tara's Theme from "Gone With The Wind", 

https://www.youtube.com/watch?v=gOJUJ4Jzakk

Love Story - Originally sung by Andy Williams (with Lyrics) [HD]

https://www.youtube.com/watch?v=8rT46hVQHIA

A time for us Romeo and Juliet 1968

https://www.youtube.com/watch?v=4FHpmn-KYec

The Sound of Music (1/5) Movie CLIP - The Sound of Music (1965) HD

https://www.youtube.com/watch?v=AePRD1Ud3Lw

The Sound of Music - Maria and the Captain dance the Laendler

https://www.youtube.com/watch?v=qUfWRBGQkz0

Yul Brynner and Deborah Kerr perform "Shall We Dance" –King and I

https://www.youtube.com/watch?v=QgVPnWmUqd4

Don't Cry For Me Argentina - Madonna

https://www.youtube.com/watch?v=MEMUsC8ppU0