Tuesday, 29 March 2016

Thiên Kim Xin Có Đôi Lời Cùng Quý Vị Quan Tâm Tới Sự Trung Thực và Sự Sạch Sẽ của Diễn Đàn!

Thưa Quý vị,
Xin thưa cùng quý vị luôn quan tâm đến sự trung thực và mong muốn các DĐ được sạch sẽ.
Thiên Kim xin minh xác một điều là TK chưa từng là một đảng viên của bất cứ đảng phái nào. 
Thiên Kim là một người đấu tranh độc lập, theo đuổi mục tiêu chống đảng  csVN độc tài, tàn ác với đồng bào còn ở lại nơi quê nhà! 

TKim cũng ước mong được yểm trợ tinh thần quật khởi của đồng bào và Tuổi Trẻ quốc nội để mau chóng giải thể đảng csVN. 

Tuy khả năng hạn hẹp nhưng vẫn cố gắng đóng góp với sức của mình.

Từ khi ra đi làm kiếp đời tị nạn tại xứ người, TK chưa từng một lần sao lãng mục đích tối thượng này.

Thưa quý vị

Có một nhóm người không biết vì một lý do nào và với mục đích gì, luôn tìm cách đánh phá Thiên Kim.
Họ đang tìm cách "chụp mũ" TK là đảng viên đảng VT, cũng như ba năm trước họ gọi TKim là tên VG ở quận 13 Paris, trong khi TK cư ngụ tại một thành phố cách Paris 500km?!!!.

Lần nào Thiên Kim cũng im lặng, chỉ trông cậy vào sự nhận xét đứng đắn và sáng suốt của quý vị nhân sĩ, quý chiến hữu, quý đồng hương cùng mục đích đấu tranh yểm trợ quốc nội giải thể đảng csVN.

Thiên Kim sẽ không trả lời bất cứ người nào đang tìm đủ mọi cách "xuyên tạc" sự thật, và cũng cương quyết không trúng mưu kế của họ để có thể đưa tôi vào một "cuộc chiến" trên các D/Đ internet mà họ thích thú kéo dài từ hơn 12 năm qua!

Tuy TK không là đảng viên của bất kỳ đảng phái nào (vì cảm thấy chưa đủ khả năng), nhưng TK không chống mà còn luôn ủng hộ những đảng tranh đấu, những phong trào cứu quốc, cùng chung mục tiêu quyết tâm giải thể đảng VC tàn độc!

Thiên Kim cũng xin đa tạ quý vị đã khích lệ, đọc thơ, đọc bài viết đấu tranh và chuyển tiếp dùm  thơ Thiên Kim tới thân hữu của quý vị và đến các Diễn Đàn xa gần.

Xin kính gửi đôi dòng thư . Vắn tắt để khỏi mất thì giờ quý báu của quý vị.

Cảm ơn quý vị đã đọc.

Kính mến,
Thiên Kim- Phạm Thị Kim Thanh