Wednesday, 17 August 2016

ĐẤT NƯỚC CỦA MA QUỶ - BÙI CHÍ VINH

Đất nước toàn đồ giả 
Sống trên quê hương như không phải của mình 
Nếu là thật, sao chính quyền  không chiến đấu 
Sao giặc đến nhà vẫn ngậm  miệng làm thinh?
Sao giặc đến nhà, đàn bà vẫn  đỏng đảnh thời trang
Đàn ông vẫn kinh doanh trên  bàn nhậu 
Con nít biết chửi thề cùng  lúc với chơi game 

Đất nước đóng kịch phồn hoa  như nói láo
Đất nước không còn giọt máu 
Quần đảo xanh xương hệt những  nấm mồ 
Quân không điếu phạt thì làm  sao khử bạo? 

Đường lưỡi bò mồm Tàu Cộng  nhấp nhô
Đất nước toàn bọn vua quan  bán nước nằm mơ 
Ngồi bó gối chờ Phillippines  kiện cáo 
Há miệng chờ sung ngậm trái  đắng Formosa 
Ăn thịt lẫn nhau chẳng khác  gì linh cẩu

Đất nước cuối cùng chỉ là hư  ảo 
90 triệu nhân dân như cọng  rác bọt bèo 
Ai cũng mong mau đến ngày tận  thế 
Gặt hết những gì ma quỷ đang  gieo !