Monday, 3 April 2017

ANH HÙNG ĐUỔI TÀU NGAY TẠI ĐẤT SÀI GÒN - Nguyễn Tăng Vĩnh Phú

Đây là tim un tóc cu mngưi dân Sài Gòcó đ bng không tiếp tàu cng và đui hết bn chó nàv xứ . Hãy xem cái mt nghch như ngng đc cu tên tàu cu này ( ch cu ch ti) khi b ch tim hi và đui c nó bng tiếng Anh . Nó không dám hó hé , cái mt như cái bánh bao chiu báế v.

Mong rng trên toàn VN nên có thêm tht nhiu , tht nhiu ngưi chng TC như thế này thì chú em Tp s co vòi lin hà . Mnh m lên ngưi dân VN . Chúc quý v sc kho đ rưt tàu như Cha Ông mình đã tng tng c chúng v nưc t xưđến gi . Hoan hô tinh thn bt khut cu ch tim và hoan hô gii tr VN trong nưđang đu tranh cho T Do cu Vit Nam .

Hoàng Yến