Monday, 3 April 2017

Giỗ Tổ Hùng Vương 2017 tại San José

Hôm nay, chủ nhật 4/02/2017 tại Hội Trường Trung học Yerba Buena thành phố San José bắc Cali, Hội Người Việt Cao niên với sự Yểm trợ cúa các Hội Đoàn Trè như Hướng Đạo, các Võ đường và Trường Việt Ngữ Văn Lang, đã tổ chức một Lễ Giổ Tổ Hùng Vương với trên Hai Trăm người, đa phần là Lớp Trẻ thuộc thế hệ thứ hai thứ ba tham dự. Quan khách hiện diện có Cựu Đề Đốc Trần Văn Chơn và ông Dân biểu Askara. Buổi Lễ được chuẩn bị khá chu đáo với màu cờ sắc áo, biểu tượng của Cội nguồn Âu Lạc và Hùng Vương Tiên Tổ.

Cùng vào thời gian này, tại Tổ Đình trên đường số 1 cũng diễn ra Lễ Giỗ tổ với rất đông đông đồng hương tham dự

Sau đây là vài hình ảnh xin được chia xẻ với tinh thần khuyến khích các thế hệ tiếp nối luôn nhớ về Tổ Tiên và Dân Tôc.
Thêm vài hoạt động từ Yotube :