Monday, 3 April 2017

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh và trao giải Phụ nữ Can đảm Thế giới khiến nhiều bọn chóp bu cộng sản lồng lộn ghen tức.