Monday, 3 April 2017

Tháng 4-ư.

Image may contain: one or more people
Nếu phải nói về dân tộc bạn, thì bạn sẽ chọn nói sao?
Bạn sẽ trả bài lưu loát những chiến công oai hùng của quá khứ, hay xuề cười về bi kịch của hiện tại?
Bạn sẽ buông tiếng thở dài, hay vội vàng lớn tiếng so đo?
Quá khứ đã mang ta đến hôm nay ...nên chúng ta có trách nhiệm phải tiếp tục...
Bạn đã sẵn sàng nhận lấy trách nhiệm, nhận lấy sứ mệnh, và nhận lấy vai trò của mình trong cái đoạn khúc của lịch sử này chưa?
...hãy cầm lên: những mãnh vụn của quá khứ. Gói lại. Thoát ra.
Tương lai sẽ là tuỳ thuộc vào bạn! Hãy dũng cảm phá bỏ những rào cản!
"Đem đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân thay cường bạo"- Nguyễn Trãi