Wednesday, 19 April 2017

Google xóa Video chỉ trích nhà nước Việt Nam?

Thông tấn xã Đức DPA (Deutsche Presse-Agentur) ngày hôm nay (19.04.2017) lúc 09 giờ 22 vừa loan tin Google xóa 1500 Video You Tube phê bình nhà nước Việt Nam. Bộ trưởng thông tin Trương Minh Tuấn nói Google đã tháo bỏ các phim „clips có nội dung bất hợp pháp“ và các tin vịt (Fake News) nhằm mục đích gây thù hận, chia rẽ. Ngoài ra các clips này sỉ nhục các quan chức lãnh đạo nhà nước. Google chưa lên tiếng gì về tin này.
Đây là một âm mưu của chế độ Cộng Sản Việt Nam nhằm phá đám cộng đồng người Việt ở hải ngoại đang sửa soạn biểu tình, tưởng niệm ngày quốc hận 30.04 và gây nhụt chí phấn đấu của tập thể ta.
Kính
Duong Hong-An
______________________________________________________
Google entfernt regierungskritische Videos in Vietnam
Von dpa 19. April 2017 - 09:22 Uhr
Hanoi - In Vietnam hat Google nach Angaben der Regierung 1500 regierungskritische Videos aus dem Angebot seines Tochterunternehmens YouTube entfernt. Google habe "Clips mit illegalem Inhalt" entfernt, sagte der Informationsminister des kommunistischen Ein-Parteien-Staats, Truong Minh Tuan. Dabei handele es sich um Fake News, die Hass und Zwietracht säen sollten. Außerdem seien damit Spitzenpolitiker beleidigt worden. Von Google gab es zunächst keine Stellungnahme.
Hanoi - In Vietnam hat Google nach Angaben der Regierung 1500 regierungskritische Videos aus dem Angebot seines Tochterunternehmens YouTube entfernt. Google habe "Clips mit illegalem Inhalt" entfernt, sagte der Informationsminister des kommunistischen Ein-Parteien-Staats, Truong Minh Tuan. Dabei handele es sich um Fake News, die Hass und Zwietracht säen sollten. Außerdem seien damit Spitzenpolitiker beleidigt worden. Von Google gab es zunächst keine Stellungnahme.