Wednesday, 19 April 2017

Điều có thể xẩy ra khắp nơi như da beo - Cảnh đụng độ tại Bình Thuận - Đinh Thế Dũng

Hai bên cờ đỏ choảng nhau
Sao vàng đụng với giép râu quá mùi

Đánh cho "Mỹ cút Ngụy nhào"
Cướp xong đồng chí bừa cào đập nhau
"Nhân dân" nằm giữa thất thần
Chơi nhau đến cái cạp quần cũng tơi

Cờ Phúc Kiến, tầu Hồ Quang
Giết nhau đến độ tang hoang cơ đồ

Xác nhận quyền tư hữu thì đảng mất đặc quyền đặc lợi, và khai tử Marxist Leninist Hoist. Không có tiền để nuôi bộ máy công an trị, mà phe tư bản sẽ thắng thì "thôi rồi còn chi đâu Sản ơi"

Vì lẽ đó mà trùm think tank Việt Cộng phải nói: "không thể giải quyết mau được"

Tiến thoái lưỡng nan - Tứ phương bị vây như Lữ Bố tại Bành Thành 
Với sự ngu xuẩn và tàn bạo của một số cán bộ lãnh đạo Việt Cộng, rất có thể Việt Cộng chờ sau ngày 30 tháng 4 sẽ cùng bak Hồ Quang của chúng tổng hành quân đụng độ và tàn sát nếu cần. Nhưng rất có thể, chúng sẽ gặp ngay nạn sứ quân và nội chiến rất có thể bùng ra, lớn hay nhỏ. Hận thù Việt Cộng tàn sát dân miền núi sẽ làm chúng mất vùng ảnh hưởng tại nhiều vùng núi. Nhóm Tầy Nùng Cộng rất có thể chia rẽ và đòi tự trị.

Việt Cộng không ngại giết dân nhưng chúng đã hết tiền, và Tầu Cộng chưa hẳn dám kéo qua giúp chúng, nếu tình hình Triều Tiên chưa giải quyết xong.

Vì Tầu Cộng mà kéo qua thì gần như chắc chắn bưng biền sẽ lập.

Aseans không thể đứng ngoài.

Ngay cả an ninh Lào và Căm Bốt cũng có thể nguy, vì cả nhiều  triệu người và khí giới có cách chống Tầu Cộng hay nhất là ào qua Lào và Căm Bốt.

Nếu họ Tập muốn xả láng đem cả sự nghiệp Mao-Hồ chơi vào một chuyến, thì xác suất cộng sản Á Châu tan là 70 đến 80 %.. Thế giới có thể bị tổn thất 10% nhưng Tầu lại bị banh xác lần nữa. (?)

Dù IS bị Mỹ ném bom mẹ tại Afghanistan nhưng họ chỉ bị chết khoảng 70 người mà thôi. Nếu Tầu đại chiến thì Tân Cương và Tây Tạng có thể giành độc lập.?

Chỉ tội người dân trên toàn thế giới và nhất là tại những nước Á Châu. Trái banh nằm trong chân của con cháu Mao-Hồ

Lúc này không rầm lên thì chờ lúc nào. Ai không la mất đất.

Nhưng họ còn thủ trong nhà, ăn khoai cạp vỏ.

Vì đã bị Mỹ, Tầu, Pháp.... phản, nên sợ?

Vì chờ ai khác làm để hưởng?

Vì tay đã nhúng chàm?

Dù gì thì dân chủ, tự do và hạnh phúc không thể đến ho những ai thiếu trách nhiệm và hèn hạ. Đó là điều chắc chắn. Ngay cả những ai đã ở hải ngoại, không sớm thì muộn họ phải hiểu điều này. 


Vết dầu loang qua Bắc Giang
Vế dầu loang đến An Giang. 

Miễn là càng đông càng tốt. Chỉ hét và chửi cũng đủ chúng chết. 

Bất tuân dân sự. Giữ đồ nông nghiệp để ăn.

Dùng nông thôn bao vây thành thị đúng cách Việt Cộng?

Nấp trong dân. Ban ngày thì làm vừa đủ để ăn. Ban đêm chiếm các cơ quan Việt Cộng

Không dễ gì mà người CSVN chịu rút êm. Xác suất bạo loạn rất lớn.

Vụ Venezuela dễ giải quyết hơn VN.

Nguyễn Đức Chung là Việt Cộng gốc Huế, tự nhiên đưa đầu ra cho dân Bắc Hà bổ đầu à.

Dân Sài Gòn im nhưng có lẽ "bất chiến tự nhiên loạn". Dân chủ không thể đến trong thờ ơ, sống chết mặc bay. 

Chuyện CSVN chết nhưng không thể có dân chủ tự do ngay, vì trách nhiệm chẳng ai lo.

Xác của CSVN có thể gây ô nhiễm hơn Vũng Áng.