Wednesday, 5 April 2017

LÝ CON CƯỠNG - NGHIÊU MINH


LÝ CON CƯỠNG

Dưới dàn dưa xanh
Đưa võng tòn ten
(ten í mà ton ten)
Nghe con cưỡng hót
Hót trên cành ổi
Nhớ người xa qua bao mùa xuân mấy độ
(độ là mấy độ dưa xanh)

Anh thương em thương thầm trong bụng
(bụng cái mà bụng thương)
Mà anh không biết đường nào vấn vương
Mỗi ngày qua lại con đường
Ngó qua ngó lại em trong vườn trầu xanh
Nghe con cưỡng hót
Héo cả ruột gan tâm tình
Anh và em không nợ không duyên
Không định không tiền
Mong làm bạn hiền em cũng chẳng ưng

Chong mắt đèn khuya
Nghe muỗi vo ve
Ngủ nghê chẳng được
Buồn yêu mấy độ không thành
Thành gió thành mây
(bay bay bay bay bay bay)

Dưới dàn dưa xanh
Võng đưa tòn ten
Nghe con cưỡng hót
Ứ hự tòn ten
Ứ hự tòn ten
Tòn ten!

NGHIÊU MINH