Wednesday, 5 April 2017

TT Thích Không Tánh KÊU GỌI THAM GIA BIỂU TÌNH Đông Đảo CHỐNG TẬP CẬN BÌNHNAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa toàn thể Đồng bào, Đồng hương Phật tử Hải ngoại cũng như Quốc nội,


Như Quý Bà con đã biết, trước hiểm họa xâm chiếm, Hán hóa, đô hộ của Trung cộng.

Nỗi khổ đau cho bản thân và cho tương lai nhiều đời con cháu chúng ta sẽ là vô cùng 
tận !

Không thể nói hết nên lời !

Từ nơi Quê nhà, tôi xin hết lòng tán dương cũng như nhất tâm ủng hộ thư kêu gọi Biểu Tình chống sự xấm lấn của chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình cùng Việt gian bán nước
Cộng sản của Ban vận động biểu tình theo sự điu hành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.


Chúng tôi khẩn thiết cầu mong và thành kính kêu gọi toàn thể Dân Việt cùng nhau chung sức, chung lòng THAM GIA và ỦNG HỘ cho công cuộc biểu tình chính nghĩa này được thành tựu mỹ mãn.


Xin kính thành Cầu nguyện và ngưỡng vọng.


Trọng kính:
 
Thích Không Tánh (Phó Viện Trưởng TĐGHPGVNTN - Đông chủ tịch HĐLK/QNHN )