Wednesday, 22 November 2017

VINH DANH CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA

Để làm lưu niệm & ghi nhớ lại đồng hương người Việt Tị Nạn Tự Do tại Victoria VINH DANH CỜ VÀNG CHÍNH NGHĨA.