Wednesday, 27 December 2017

Thơ Ý Nga, phổ nhạc & ngâm thơ: ANH BẰNG, MAI ĐẰNG, PHIÊU BỒNG, NGUYỄN VĂN THÀNH,


Kính mời Quý Vị bấm vào  
để nghe 11 bản nhạc và xem phim cùng hình ảnh